Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés d'assignació, matrícula, dipòsit i avaluació

L'aplicatiu de gestió del TFE està integrat a SIA. Aquest aplicatiu permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Grau (TFG) o del Treball de Fi de Màster (TFM), des de l'oferta (que fa el professor director del treball) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

A partir del moment que el professor fa l'assignació d'un treball a un estudiant mitjançant aquest aplicatiu, es posa en marxa un sistema automàtic de tramesa de correus electrònics que manté informat en tot moment tant a l'estudiant com al director del TFE.

AVÍS IMPORTANT PELS ESTUDIANTS: Comproveu l'adreça de correu electrònic que teniu definida a l'apartat "Adreça UPC" de l'e-Secretaria perquè és aquí on rebreu tots els correus relacionats amb la gestió de TFE.

 

 

 

1. Inscripció

Els TFE s’han de desenvolupar de forma individual i per tant, no es podrà elaborar un mateix TFE conjuntament entre 2 o més estudiants.


Requeriments de crèdits superats

  • Estudiants de Grau: Per a poder inscriure el TFG a l'estudiant li poden quedar un màxim de 60 ECTS per finalitzar els estudis de Grau (comptant el crèdits de TFG).
  • En el cas de la Doble Titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica, l’estudiant podrà sol·licitar la inscripció del TFG quan tingui un màxim de 84 crèdits pendents per finalitzar els estudis.
  • En el cas de la Doble Titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Grau d'Enginyeria Telemàtica, l’estudiant podrà sol·licitar la inscripció del TFG quan tingui un màxim de 78 crèdits pendents per finalitzar els estudis.


Terminis

  • TFE realitzat en el centre: L’estudiant podrà sol·licitar l’assignació d’un TFE com a molt tard dos dies abans de la data de matrícula programada.
  • TFE realitzat en règim de pràctiques en empresa: Quan es tracta d'un TFE realitzat en una entitat externa, l'estudiant podrà sol·licitar l'assignació en qualsevol moment del quadrimestre anterior a la matrícula, sempre que en el moment de l'assignació tingui una matrícula en vigor. A més, per poder matricular-se de TFE en pràctiques externes, haurà de tenir signat el conveni de cooperació educativa corresponent.


Validesa de l’assignació

Com a norma general, l’estudiant ha de matricular el TFE en el període ordinari de matrícula immediatament consecutiu a l’assignació. Passat aquest termini, tant l’estudiant com el director poden desistir de l’assignació mentre la matrícula no s’hagi formalitzat.


Procediment i requisits per als TFE realitzats en règim de pràctiques en empresa:

A més de ser d’aplicació els apartats anteriors, per a poder realitzar el TFE en una entitat externa cal que s’hagi tramitat i signat, abans de la matrícula, un conveni de cooperació educativa. En aquests casos el procediment serà el següent i és molt important que es segueixi aquest ordre:

  • 1er. El director de TFE generarà una oferta de TFE en pràctiques a través de SIA.
  • 2n.  El director assignarà l’oferta a un estudiant interessat.
  • 3er. Caldrà tramitar el conveni de cooperació a través de e-PRISMA i el director  l’haurà de validar.

Només en el cas que l’estudiant tingui un contracte laboral amb l’empresa no caldrà tramitar el  conveni. La resta de passos seran els mateixos, però enlloc de tramitar un conveni  l’estudiant haurà d’enviar a l’adreça  una còpia del seu contracte.


Inscripció de dos TFE’s per als estudiants de doble titulació

Els estudiants que cursen una doble titulació poden fer un únic TFE, vàlid per a les dues titulacions. Aquest TFE únic ha d’estar relacionat amb els continguts de les dues titulacions i les corresponents activitats professionals. Els estudiants que cursen la doble titulació i que vulguin fer dos TFE independents (un per cada titulació) hauran de posar un tiquet DEMANA sol·licitant-ho, un cop feta l’assignació del primer TFE.