Vés al contingut (premeu Retorn)

Portal COVID EETAC

 

Informació UPC: possibilitat de represa de les classes teòriques amb presencialitat restringida per a l’estudiantat de primer de grau.

La UPC ha emès, el 5 de febrer, un comunicat adreçat a la comunitat universitària informant que a partir del dilluns 8 de febrer, i segons les mesures aprovades el 4 de febrer pel PROCICAT, es poden reprendre les classes teòriques amb presencialitat restringida per a l’estudiantat de primer curs de grau de la UPC, i continuen les pràctiques i les avaluacions programades presencialment per a la resta de l’estudiantat. Cada centre docent detallarà com s’impartiran les assignatures, a partir dels plans de contingència adoptats durant la tardor per aquests estudiants. Pel que fa a la resta de cursos de grau universitari i de titulacions (màsters i postgraus), les autoritats sanitàries demanen que es mantingui únicament l’activitat presencial en les pràctiques i en les avaluacions que s’hagin programat en aquesta modalitat. Podeu llegir el comunicat sencer en aquest enllaç.

Per tal d'assegurar la mobilitat intercomarcal necessària per als estudiants per presentar-se a exàmens o pràctiques presencials, s'insta a que aportin a les autoritats de trànsit la següent documentació:

Les condicions de mobilitat per al PAS i el PDI no varien i estan estipulades a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Per tal de justificar la mobilitat podeu obtenir el document de vinculació a la UPC de la manera següent:

  • Per al PDI a la web de Personal > racó Personal > dades de vinculació > vinculació amb dades laborals.
  • Per al PAS a la web de Personal > racó Personal > dades de vinculació > vinculació amb dades laborals.
  • Justificació de desplaçaments per al personal que treballa presencialment els divendres pot descarregar el certificat a la web de Personal > racó Personal > dades de vinculació > vinculació amb dades laborals.

 

 

En aquesta pàgina podreu consultar un resum de la informació més rellevant relacionada amb la situació acadèmica excepcional deguda a la pandèmia de la COVID-19.

Recordeu que la persona COVID-19 de referència a l'EETAC és el professor Enric Álvarez Lacalle ():

guia-covid-2.png
guia-covid-3.png
guia-covid-4.png
guia-covid-5.png

 

Planificació acadèmica:

Podeu consultar les directrius sobre les que es planificarà el quadrimestre de tardor 2020, sempre que les condicions sanitàries ho permetin, a l'Acord CP/2020/06/03 de la Comissió Permanent de l'EETAC del 18 de setembre de 2020 en aquest enllaç.

A continuació teniu un recull dels punts principals que cal tenir presents:


Per a l'ESTUDIANTAT:

 

 

En general:

 • Portar mascareta en tot moment en totes les instal·lacions dels edificis (classe, passadissos, lavabos, etc.) i exteriors.

 • Respectar la circulació dels edificis fixada per la senyalització. L’entrada a l'edifici C4 es farà únicament per la porta principal (banda Canal Olímpic) i la sortida es farà únicament per la porta que dona a l'edifici de serveis (D7). Cal evitar aglomeracions en tot moment.

 • No romandre als passadissos. Els passadissos són només de trànsit i cal mantenir la distància de seguretat. S'ha de parlar sense cridar i amb veu baixa. S’han d’evitar en tot moment les concentracions a les entrades i sortides de classe.

 • Realitzar la higiene de mans constantment. Utilitzar el gel hidroalcohòlic disponible o bé utilitzar-ne un de personal. Si es fa la higiene de mans al lavabo, cal tenir present que s'ha d'entrar d'un en un.

 

A classe:

 • Al principi i al final de cada classe que es segueix des d’una aula de l’Escola, és obligatori registrar l'assistència utilitzant els codis QR que hi ha a les aules.

 • Les classes s’han de seguir des de l’aula assignada a l’assignatura que s’indica als horaris. Si no queden llocs lliures a l'aula assignada, es podrà seguir la classe en una aula on no hi hagi cap assignatura assignada en aquella franja horària. L’enllaç a la llista d’aules disponibles en cada franja horària estarà publicat aquí.

 • Cal respectar l'assignació dels seients. Si no es respecta l'assignació de seients, és possible que s’hagi de tancar la docència presencial de tot el grup si es detecta un positiu.

 • No es pot entrar ni sortir de l’aula durant el desenvolupament de les classes.

 • No es poden moure les cadires del seu lloc.

 • Si es segueix una classe online des d’una aula, és obligatori fer servir auriculars per seguir l’àudio de la sessió.

 • Està prohibit estar en una aula si no és per seguir una classe.

 • No es pot menjar ni beure a classe.

 • No es pot estar de peu en cap aula o espai i s’ha de respectar l’aforament de l’aula o espai definit pel número de cadires de cada espai.

 

Al Campus:

 • Les distàncies s’han de mantenir també en exteriors amb mascareta i en tot moment al menjador d’estudiants. No es poden moure les cadires del seu lloc.

 • No es pot menjar ni beure als edificis docents. Es pot menjar i beure en exteriors i a la zona habilitada. Sempre amb distància.

 • No està permès fer reunions ni treballar en grup a l’hora de menjar amb més de 6 persones.

 • No es pot fumar a menys de 2 metres de qualsevol altra persona.

 • L’accés a l’habitacle del lavabo s’ha de fer per torns. Només hi pot haver una persona de forma simultània.

 • Tot i no ser obligatori, a les reunions de menys de 6 persones mantenir les distàncies estrictament de metro i mig quan no es porta mascareta per menjar.

 • Es recomana que la permanència al lavabo sigui la mínima indispensable, a poder ser inferior a 5 minuts.

 • No es pot realitzar treball conjunt a la zona de menjadors d’estudiants encara que es respectin les distàncies de seguretat.

 • Fer vida social amb un grup compacte, en la mesura del possible: les mateixes persones per a les pràctiques, reunions, celebracions, etc.

 • En el cas de l’1A, mantenir la vida social amb companys del mateix grup. Evitar relacions socials amb companys de cursos diferents.

 • Es recomana que la permanència a l’escola sigui la mínima indispensable. Es recomana seguir les classes online des de casa sempre que sigui possible.

 • En cas d’estar pendent del resultat d’una prova PCR, comunicar la situació per correu electrònic a l'Enric Álvarez (enric.alvarez@upc.edu) i quedar-se a casa.

 • En cas de ser contacte d’un positiu al que se li ha indicat fer quarantena, comunicar la situació per correu electrònic a l'Enric Álvarez (enric.alvarez@upc.edu) i quedar-se a casa.

 • Qualsevol persona que noti símptomes (sensació de febre, dolor abdominal, tos, etc.) mentre està seguint una classe a l'Escola, ha de dirigir-se a consergeria perquè s’activi el protocol.

 • En cas de tenir símptomes de qualsevol tipus (febre lleu o forta, dolor abdominal lleu o fort, diarrea, tos, pèrdua d’olfacte, dolor de gola, qualsevol tipus de molèstia al respirar o qualsevol tipus de molèstia estomacal) quedar-se a casa i acudir al metge d’atenció primària.

 

Per al PROFESSORAT:

 

 • A l’inici de cada sessió presencial, cal demanar als i les estudiants que registrin l'assistència utilitzant els codis QR que hi ha a les aules.

 • Si la sessió és no presencial, també cal demanar als i les estudiants que segueixin la classe des d’una aula de l’Escola que registrin l'assistència utilitzant els codis QR que hi ha a les aules.

 • Si l’assignatura és online, cal assegurar que els i les estudiants puguin tenir una certa interacció bidireccional en temps real amb el professor o la professora dins de l’horari estipulat. Els exàmens de meitat de quadrimestre i els exàmens de final de quadrimestre seran presencials.

 • Per evitar coincidències amb altres sessions, no es poden fer sessions síncrones fora de l’horari assignat.

 • Totes les classes s’hauran de fer sempre dins del període de temps assignat a l’horari, en concret cada sessió haurà de començar coma molt aviat 10 minuts després de l’hora assignada i haurà de finalitzar com a molt tard 10 minuts abans de l’hora fixada.

 • Serà possible enregistrar totes les sessions no presencials.

 • És especialment important que les activitats docents de cada assignatura es dimensionin de forma adient en funció del nombre d’ECTS. Cal recordar que 1 ECTS equival a 25 hores de dedicació de cada estudiant, comptant les activitats acadèmiques de qualsevol tipus.

 • Si el desenvolupament de l’activitat requereix que el professor o la professora estigui a menys d’un metre i mig dels estudiants de forma continuada s’hauran de fer servir mascaretes del tipus FFP2 o equivalents. Els tècnics dels laboratoris proveiran aquestes mascaretes al PDI que en necessiti i en portaran el registre corresponent.

 • Sempre que la meteorologia ho permeti, es mantindran obertes totes les finestres i portes de les aules i laboratoris. En cas de necessitat es podran tancar les finestres, donat que el sistema de ventilació automàtic de l’EETAC garanteix la renovació total de l’aire de forma correcta.

 • Utilitzar mascareta en despatxos i en qualsevol reunió. Mantenir distàncies.

 • No romandre als passadissos dels edificis.

 • No fer reunions amb estudiants a la classe.

 • Hi ha aules que estan equipades per poder realitzar la docència híbrida. Podeu consultar el manual d'ús en aquest enllaç.

 • Prioritzar l'atenció de consultes de forma no presencial.

 • Reduir en el possible el temps d'estada als labavos, procurant no estar-hi més de 5 minuts.

 • No menjar junts. En cas de tenir un positiu entre el professorat, qualsevol altre professor amb el que s'hagi estat a prop menjant, serà posat en quarantena. Si això passa a l’Escola, el número de classes que s’hauran de fer online es multiplica.

 • A més del servei de neteja acordat per la gerència de la universitat, totes les aules tindran elements de neteja i desinfecció a disposició del professorat, l’estudiantat i el personal tècnic de suport.

 • En el cas dels laboratoris amb equipament específic, és molt important que la neteja dels mateixos la faci únicament el personal tècnic, equipat sempre amb mitjans de protecció adequats. És molt important que no es faci servir directament cap producte desinfectant sobre els teclats dels ordinadors. Si s’ha de desinfectar un teclat cal fer-ho amb un paper mullat amb producte desinfectant.

 • En cas d’estar pendent del resultat d’una prova PCR, comunicar la situació per correu electrònic a l'Enric Álvarez (enric.alvarez@upc.edu) i quedar-se a casa.

 • En cas de ser contacte d’un positiu al que se li ha indicat fer quarantena, comunicar la situació per correu electrònic a l'Enric Álvarez (enric.alvarez@upc.edu) i quedar-se a casa.

 • Qualsevol persona que noti símptomes (sensació de febre, dolor abdominal, tos, etc.) mentre està seguint una classe a l'Escola, ha de dirigir-se a consergeria perquè s’activi el protocol.

 • En cas de tenir símptomes de qualsevol tipus (febre lleu o forta, dolor abdominal lleu o fort, diarrea, tos, pèrdua d’olfacte, dolor de gola, qualsevol tipus de molèstia al respirar o qualsevol tipus de molèstia estomacal) quedar-se a casa i acudir al metge d’atenció primària.

 

 

Criteris de seguretat TIC, protecció de dades i plantilles per al PDI: