Vés al contingut (premeu Retorn)

Ets una empresa/institució i vols oferir pràctiques per a estudiants de l'EETAC?

La realització d'un conveni de cooperació educativa complementa la formació rebuda a la universitat amb experiències professionals en l’àmbit empresarial, promovent i consolidant vincles de col·laboració entre la universitat i el seu entorn empresarial i enfortint els lligams entre l’estudiant, les empreses i la universitat.


Com fer una oferta

Si la vostra empresa/organització ja participa en Convenis de Cooperació Educativa/Pràctiques a Empresa amb l’EETAC, haureu d'accedir a l'aplicació introduint el vostre usuari/contrasenya.

https://mitra.upc.es/SIA/PRACT_EMPRESES.INICI

Si és la primera vegada que participeu en Convenis de Cooperació Educativa/Pràctiques a Empresa amb l’EETAC, haureu de registrar-vos.

https://mitra.upc.es/SIA/PRACT_EMPRESES.REGISTRE

L’aplicació gestiona les ofertes, les fa visibles pels estudiants, envia els currículums dels estudiants a les empreses i facilita el seguiment de l’activitat tant pel tutor d’empresa com pel tutor acadèmic de l’estudiant. També gestiona les renovacions de conveni.

Si voleu donar de baixa un conveni, haureu d'emplenar el document Diligència de Baixa.


Qui pot oferir pràctiques

 • Empreses i institucions privades
 • Empreses i institucions públiques tals com Ajuntaments, Diputacions i d’altres.
 • Professionals liberals i col·legis professionals
 • La mateixa universitat (les tasques de suport administratiu i de suport a la docència no es podran considerar pràctiques).
 • Empreses i institucions estrangeres (pràctiques internacionals)


Avantatges per a les empreses

 • Disposa de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques.
 • Permet conèixer en profunditat i en condicions reals de treball a candidats per a incorporar-se en un futur a l'empresa.
 • L'empresa selecciona els estudiants que creu més adequats.
 • Computa com una despesa més de personal.
 • L’estudiant pot renovar el conveni fins a un màxim de 900 h/curs acadèmic i un sostre màxim de 1800 hores en estudis de grau, de 900/600 en estudis de màster (MAST/MASTEAM)
 • No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral, dacord amb l'acticle 2.3 del Reial decret 592/2014.


Compensació econòmica

Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades, en concepte de borsa d’ajut a l’estudi.

D'acord amb l'Article 16 "Règim econòmic" de l'Acord 30/2015 del Consell de Govern, aprovat el 10 de Febrer de 2015, les empreses hauran de remunerar com a mínim amb 8€/hora els estudiants de grau i amb 10€/hora els estudiants de màster.

 • L’empresa és la responsable de fer el pagament a l’estudiant.
 • Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària.
 • En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 15,70% (normativa d'overhead de convenis de cooperació educativa) sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’empresa satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA corresponent a la data de facturació.
 • Únicament s'aplica IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, en cap cas s'aplica sobre la borsa o ajut a l'estudi corresponent als estudiants.