Vés al contingut (premeu Retorn)

Suport al PDI i a la recerca

recerca.jpg

Laboratoris de recerca

PDI responsable i línia de recerca UPC dels laboratoris instal·lats a l'edifici EETAC. L'accés a aquestes instal·lacions es realitza a través de la plataforma habitual GEPE amb l'autorització corresponent dels PDI responsables.

Espai

PDI responsable

Línia de recerca

C3-018

F. P. Mellibovsky Elstein

 

C3-113

F. Ribas Prats

Sala d'estudiants de doctorat de Física Aplicada i Aeronàutica.

C3-118

R. González Cinca

Space Exploration Lab

C4-S16-2

T. Oller Arcas

Sala tècnica de servidors TIC 2

C4-S44G-2

R. González Cinca

Space Exploration Lab 2

C4-S66

S. Torres Gil

Sala tècnica de servidors TIC 1

C4-016P

M. Valero García

 

C4-018P

P. Royo Chic

ICARUS. Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems.

C4-020B

O. Casas Piedrafita

ISI - Instrumentation, Sensors and Interfaces Group

C4-101P

O. Casas Piedrafita

ISI - Instrumentation, Sensors and Interfaces Group.

C4-102P

M. Gasulla Forner

e-CAT - Electronic Circuits and Transducers

C4-123P

O. Casas Piedrafita

ISI - Instrumentation, Sensors and Interfaces Group

C4-125P

O. Casas Piedrafita

ISI - Instrumentation, Sensors and Interfaces Group

C4-136S

R. Vidal Ferré

GRXCA -Grup de Recerca en Xarxes de Comunicacions Cel·lulars i Ad-hoc

C4-137S

F. Tarrés Ruiz

 

C4-138S

A. Gelonch Bosch

CSC - Components and Systems for Communications Research Group

C4-139S

J. L. Valenzuela González

 

C4-201P

J. J. Olmos Bonafé

WiComTec. Wireless Communications and Technologies Research Group

C4-219

A. Belmonte Molina

 

C4-223P

C. Collado Gómez

 

C4-232G

C. Cervelló Pastor

 

C4-301P

C. Cervelló Pastor

 

C4-302P

R. Vidal Ferré

Sala d'estudiants de doctorat dels grups de recerca (BAMPLA i WNG).

C4-323P

R. Vidal Ferré

Sala d'estudiants de doctorat dels grups de recerca (BAMPLA i WNG).

C4-325P

R. Vidal Ferré

BAMPLA - Design and Evaluation of Broadband Networks and Services, i WNG - Wireless Networks Group.

 

 

 

Els grups de recerca disposen d'equipament especialitzat que és possible de llogar. Aquesta és la pàgina dels serveis Cientificotècnics de la UPC per aquesta finalitat d'oferir a la indústria un accés ràpid a la xarxa de laboratoris i instal·lacions.

Aquí teniu tota la informació relativa a la seguretat als laboratoris de la UPC. I aquí disposeu de tota la informació de seguretat i salut de les activitats de docència i recerca. 

Suport al PDI

L'EETAC recolza el PDI i la recerca en àmbits complementaris al suport que reben dels departaments o de la UPC. Demaneu-nos informació a la sotsdirecció de laboratoris.Per exemple:

  • Fabricació de circuits impresos, prototips i impressions 3D (recordeu que el suport a la docència té prioritat en front del suport a la recerca i al PDI).
  • Reserva de sales d'actes i reunions.
  • Suport tècnic en l'organització de conferències i congressos.
  • Gestió de l'accés als laboratoris (doctorands i prof. visitants).
L'Àrea Tècnica del campus CBL (AT-CBL) i els serveis TIC de la UPC donen suport a la recerca i al PDI en diversos àmbits complementant el suport que reben dels departaments. Reviseu en quines condicions s'ofereixen aquests serveis. Aquesta n'és una mostra:
  • Eines TIC i suport informàtic: configuració del PC personal, distribució de programari, emmagatzemament al núvol i unitats en xarxa, correu electrònic, identitat digital, llistes de distribució UPC (mylist), etc.
  • Assessorament, seguretat i suport a les compres en l'àmbit TIC.

 

 

Algunes adreces d'interès del CBL

  • Portal del CBL

Portal del Campus del Baix Llobregat (CBL).

  • AT-CBL

Àrea Tècnica del campus CBL (intranet). Suport ofimàtic, instal·lació i manteniment d'equipament TIC (incidències de connectivitat, problemes de funcionament de PCs, etc.). Punt únic de contacte de la UPC per donar suport en l'ús dels serveis TIC globals de la UPC: Suport eATIC.

Aplicatiu de SIA que permet reserva espais a l'EETAC (intranet)

Algunes adreces d'interès de la UPC

Portal de telefonia UPC

Portal de distribució de software de la UPC

Xarxa wifi de la UPC

Correu institucional de la UPC.

Localització de persones i unitats