Vés al contingut (premeu Retorn)

Suport tècnic, consultes i desiderates

Banner d'instruments

 

1. Suport tècnic i reparacions en aules, sales de reunions i laboratoris

Per conèixer l'equipament i les instal·lacions de les aules consulteu aquestes pàgines d'aules i capacitats. Notifiqueu les incidències a través del servei ATIC.

Les aules compten amb recursos multimèdia i una bona part estan hibridades per activitats online. Els PDI podeu connectar també els vostres micròfons sense fils. Consergeria pot gestionar la instal·lació puntual d’un projector si falla el de l'aula o el necessiteu en espais on no hi ha instal·lació fixa.

Els laboratoris de l'EETAC tenen assignat un PDI per coordinar l'activitat docent. Useu les pàgines web dels laboratoris per contactar-hi.

El manteniment d'aules, sales de reunions i laboratoris, la posta a punt dels instruments i equipaments és responsabilitat de l'equip tècnic: 


Per contactar amb l'equip de suport tècnic:

Podeu utilitzar la bústia de correu , per comunicar avaries, sol·licitar informació, suport tècnic o accés als serveis i recursos disponibles a l'escola

o presencialment als nostres tallers:

EETAC, edifici C4, despatx 228B

email: eetac.laboratorisupc.edu


NOTA: Per comunicar incidències o avaries als quatre laboratoris de Telemàtica (C4-235G, C4-331GC4-333GC4-334G) poseu-vos en contacte amb l'equip TIC-CBL.

2. Consultes i suggeriments

Qualsevol altra consulta o suggeriment la podeu dirigir a la sotsdirecció de laboratoris i infraestructures:

Francesc J. Robert
Despatx S143E, Edifici C4, 1a planta
Email: EETAC.Sotsdireccio.Laboratorisupc.edu
Telèfon: 93 413 70 30
Mòbil: 655 46 27 17

3. Desiderates

Recordeu que identificant-vos a la intranet, podeu fer-nos arribar propostes de despesa relacionades amb docència o amb les infraestructures que cregueu convenients per a l'EETAC, usant l'aplicació Desiderates.

4. Sol·licituds de compra de materials per a la docència

Així mateix, si és el cas, una vegada autoritzades les inversions per part de la direcció EETAC, gestioneu-vos les comandes amb l'aplicació comandes del SIA.