Vés al contingut (premeu Retorn)

Fets i xifres

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Amb la voluntat de donar a conèixer l'Escola i els resultats obtinguts, així com les principals actuacions que es duen a terme, en aquesta pàgina hi ha la informació següent:

MVSMA.png

Memòries anuals de l'Escola

Estadístiques i indicadors

  • Portal de Qualitat, d’indicadors i d’enquestes de la UPC: Estadístiques i indicadors. Des d'aquest enllaç es pot accedir als indicadors de l'Escola i de les diferents titulacions que s'hi imparteixen. Per consultar les dades de l'Escola, cal aplicar el filtre de centre "300 EETAC". Per consultar les dades d'una titulació concreta cal aplicar el filtre de centre "300 EETAC" i seleccionar la titulació que es vol consultar. 

IndicadorsUPC.jpeg

 

 

Com que de moment al portal d'estadístiques i indicadors de la UPC no hi ha la possibilitat de tenir enllaços directes a les dades de l'Escola i de les seves titulacions, en aquesta pàgina es mantenen els enllaços al portal que té les dades fins al curs 2021-22 (inclós) i des d'on es pot accedir al nou portal (a la part superior dreta) per consultar les dades dels darrers cursos. Al nou quadre de comandament, per consultar les dades de l'Escola, cal aplicar el filtre de centre "300 EETAC". Per consultar les dades d'una titulació concreta cal aplicar el filtre de centre "300 EETAC" i seleccionar la titulació que es vol consultar.

 

  • Quadre de comandament de l’Escola: inclou els principals indicadors sobre l’activitat docent: oferta de places i demanda de cada titulació, estudiantat (de nou ingrés i total a cada titulació), indicadors de rendiment acadèmic (abandonament, graduació i eficiència), i PDI assignat al centre. També hi ha un quadre de comandament específic amb les dades desagregades per gènere sobre alumnat, PDI i PTGAS.

Satisfacció de l'estudiantat, PDI i PTGAS i dades d'inserció laboral

  • Portal de Qualitat, d’indicadors i d’enquestes de la UPC: Enquestes de satisfacció. Des d'aquest enllaç es pot accedir a les enquestes de satisfacció dels diferents grups d'interès. 

enquestesUPC.png

 

 

  • Indicadors de satisfacció dels diferents col·lectius de l’Escola (enquestes UPC)

    • Indicadors de satisfacció dels titulats i les titulades de l’Escola (enquestes gestionades per AQU):

    • Indicadors d’inserció laboral (enquestes gestionades per AQU)

    Memòries de verificació i acreditació de les titulacions