Vés al contingut (premeu Retorn)

Candidatures

eleccions.png

 

En aquesta pàgina teniu el termini i el procediment per presentar la candidatura a director o directora de l'EETAC.

 

Període de presentació de candidatures

Del 21/10/2021 a les 10.00h fins al 28/10/2021 a les 10.00h.


Elegibles

Segons l'article 83 del Reglament Electoral de la UPC, en l’elecció a director o directora de centre docent, són elegibles els professors i professores amb vinculació permanent a la Universitat i vinculats al centre docent que reuneixen els requisits establerts a la legislació universitària i als Estatuts.


Procediment de presentació de candidatures

Per presentar una sol·licitud de candidatura:

1. Descarregueu i ompliu el model normalitzat de candidatura: imprès candidatura

2. Tramiteu una instància genèrica a la seu electrònica: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica:

2.1 Indiqueu el text següent als camps "Exposo" i "Sol·licito" del formulari:

ExposoAtès que amb data 2 de setembre han estat convocades eleccions a director o directora de l'EETAC 2021

Sol·licitoQue sigui admesa la meva candidatura com a director o directora de l'EETAC que figura al document annex. Sol·licito la tramesa d'aquesta candidatura a la secretària acadèmica de l'EETAC, eetac.secretari@upc.edu

2.2 Annexeu el document "imprès candidatura" (emplenat i signat) en format pdf.

2.3 Completeu els camps restants del formulari.

2.4 Envieu la instància.

2.5 Descarregueu-vos el justificant.

 

Quan finalitzeu el tràmit, si us plau, envieu un correu a indicant que heu enviat la candidatura.