Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificacions a les fitxes docents i de noves fitxes docents

Contingut

Assignatures de grau ja existents:

 1. E: S'aprova reclamar que quadrin les hores globals i que les hores que s'han posat ara com AD siguin de grup de gran.
 2. ETS: S'aprova reclamar que quadrin les hores globals i que les hores que s'han posat ara com AD siguin de grup de gran.
 3. CTDE: S'aprova reclamar que quadri la suma d'hores i que el contingut dels blocs quadrin amb les hores assignades. Com que l'assignatura és optativa, si no es realitzen adequadament els canvis demanats, es proposarà que no s'ofereixi l'assignatura a la matrícula del quadrimestre vinent.
 4. LCSF: Al repartiment d'hores es detecta que falten 30 minuts. S'aprova reclamar que es quadri aquest petit desfasament perquè s'aprovi la fitxa l'assignatura.
 5. MATEL: S'aprova amb consens.
 6. RADIOLOCALITZACIÓ: S'acorda per consens demanar al coordinador que s'incloguin les hores d'activitats als continguts perquè s'aprovi la fitxa de l'assignatura.
 7. CONTROL I GUIATGE: S'aprova reclamar que quadrin les hores globals i que les hores que s'han posat ara com a grup petit continuïn sent d'activitats dirigides.
 8. ELECTRÒNICA EN LES TELECOMUNICACIONS: S'aprova amb consens.

Optatives noves als graus:

 1. TAM: S'aprova la fitxa de 3ECTS condicionat que la Comissió Permanent validi que l'oferta és de 3 ECTS i no de 6 (com estava aprovat inicialment) i que el coordinador quadri les hores amb el quadre aprovat.
 2. PE: S'acorda reclamar que quadrin les hores globals i que les hores que als continguts s'han posat com de grup de petit constin com de grup gran.
 3. BCA: S'aprova amb consens.
 4. MRW: S'acorda reclamar que quadrin les hores globals: han de ser 33h de grup petit i 42h d'aprenentatge autònom.

MASTEAM: S'aproven amb consens totes les fitxes d'assignatures del MASTEAM

 1. CREATIVITAT I ENGINYERIA
 2. EMPRENEDORIA A L'ÀREA DE LES TIC
 3. ENGINYERIA DE SERVEIS
 4. INTERNET DE LES COSES I IP UBIC
 5. MACRODADES I MINERIA DE DADES
 6. NODES DE SENSORS CORPORALS
 7. SENSORS I INTERFÍCIES
 8. SISTEMES DE BAIXA POTENCIA AMB CAPTACIÓ D'ENERGIA
 9. TÈCNIQUES D'OPTIMITZACIÓ A L'ENGINYERIA
 10. TRACTAMENT D'IMATGE I LES SEVES APLICACIONS
 11. XARXES ÒPTIQUES DE NOVA GENERACIÓ PER A SISTEMES CLOUD

 

Tots els canvis demanats (tret de l'aprovació de TAM per part de la Comissió Permanent) s'han de realitzar abans del 6 de febrer (inclòs) i els validarà directament el Cap d'Estudis (S'adjunten a aquest acord els fitxers de les guies docents ja corregides).

Dades del document

 • Punt: 2
 • Acord: 3

Documentació