Vés al contingut (premeu Retorn)

Noves fitxes docents i fitxes docents modificades

Contingut

Acords presos sobre les fitxes presentades a la comissió:

 • API. S'aprova.
 • IC. S'aprova.
 • CA2. S'aprova. 
 • GMA. S'aprova però a la fitxa gairebé no hi ha res. S'acorda demanar al coordinador que per al quadrimestre següent es presenti una fitxa més elaborada.
 • RL. S'aprova. (Era del grau antic).
 • EDA. S'aprova. (Era del grau antic). 
 • METEO. S'aprova excepte la incorporació de Mecànica de Fluids com a prerequisit. S'acorda demanar al coordinador justificar el fet de voler incloure el prerequisit de Mecànica de Fluids. 
 • XT. S'aproven els canvis excepte l'increment d'hores de laboratori. S'acorda demanar a la coordinadora justificar l'increment d'hores de laboratori. 
 • A. S'aprova excepte prerequisits. S'acorda demanar al coordinador treure Mecànica de la llista de prerequisits.
 • MV. S'aprova excepte prerequisits i llista de capacitats prèvies. S'acorda demanar al coordinador treure el prerequisit de Mecànica de Fluids i canviar les capacitats prèvies posant la mateixa llista que té Aerodinàmica però sense Mecànica de Fluids i sense Termodinàmica.

A més a més:

 • PGTA. Falta la fitxa. S'acorda demanar que es faci una fitxa que es pugui aprovar abans de la matrícula. 
 • PES. Queda pendent fer canvis a la fitxa de pes. S'acorda preguntar si els canvis es podran presentar abans de la matrícula.

S'acorda que es farà una comissió acadèmica no presencial per a resoldre el que quedi pendent i per revisar les fitxes de PGTA i PES.

Dades del document

 • Punt: 3
 • Acord: 3