Vés al contingut (premeu Retorn)

Advertiment. Recorda que per a visualitzar la documentació restringida a membres dels òrgans col·legiats, si s'escau, has d'identificar-te clicant "Identifica't" a dalt a la dreta.

Comissió d'Assignació de Recursos per a Projectes d'Activitats Docents (CARPAD)

Descripció

Aquesta comissió, amb la composició descrita en aquesta pàgina, va quedar dissolta amb l'entrada en vigor del reglament de l'Escola aprovat per CdG del 4 de juliol de 2019

La Comissió d’Assignació de Recursos per a Projectes d'Activitats Docents (CARPAD) va ser creada per acord de la Junta d’Escola del dia 08/07/2003 (acord JE2-03/06). La CARPAD s’encarrega de definir el document amb les bases per a la convocatòria de projectes d'activitat docent, estudiar les sol·licituds presentades, prioritzar-les i preparar una proposta de repartiment.

Són funcions de la CARPAD:

  1. Definir el document amb les Bases per a la convocatòria de Projectes d'Activitat Docent i sotmetre'l a l'aprovació en Comissió Permanent.
  2. Estudiar les sol·licituds i prioritzar-les, elaborant una proposta de repartiment.
  3. Sotmetre la proposta de repartiment a l'aprovació en Comissió Permanent.

Els acords de la CARPAD s'han de consignar en una acta, la qual ha de ser sotmesa a aprovació en la sessió ordinària següent de la Comissió Permanent.

 


Composició de l'òrgan de govern

La CARPAD està constituïda per:

  • El/la sotsdirector/a cap d'Estudis, que presidirà la comissió.
  • Tres representants del personal docent i investigador (PDI) elegits pels pertanyents a la Junta d'Escola, que no formin part de l'equip directiu.
  • Un representant dels estudiants, elegit pels estudiants membres de la Junta d’Escola

Actualment, la CARPAD té la següent composició.

  1. AGUADO CHAO, Juan Carlos (President)
  2. GARCÍA LOZANO, Mario
  3. HORNERO OCAÑA, Gemma
  4. OLLER ARCAS, Antoni