Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau (CAG)

Descripció

Aquesta comissió, amb la composició descrita en aquesta pàgina, va quedar dissolta amb l'entrada en vigor del reglament de l'Escola aprovat per CdG del 4 de juliol de 2019

Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau (CAG) és un òrgan de consulta i deliberació per a la supervisió de l’avaluació en cada assignatura i per a la realització de propostes de valoracions del rendiment i les avaluacions curriculars dels estudiants.


Composició de l'òrgan de govern

Membres nats:

 • El director o la directora, que les presideix.
 • Un subdirector o subdirectora que designarà el director, que actua com a vicepresident o vicepresidenta.
 • Un membre del personal d’administració i serveis inclòs al cens del centre, expert en gestió acadèmica i designat pel director o directora a proposta del cap dels serveis de suport i gestió o persona que n’exerceixi les funcions. La persona designada actuarà com a secretari o secretària, amb veu però sense dret a vot.

Membres electius:

 • PDI. Tants membres del personal docent i investigador com titulacions de grau hi hagi en l’àmbit de la comissió, de l’agrupació dels sectors de PDI-A i PDI-B, elegits pel personal docent i investigador de la Junta de l’Escola.
 • Estudiants. Al menys un membre dels l’estudiants de cadascuna de les titulacions de grau de l’àmbit d’actuació de la comissió, d’un curs o nivell estrictament superior al de l’àmbit d’actuació de la comissió. Aquests estudiants o estudiantes seran elegits pels representants dels estudiants de la Junta de l’Escola.

La composició actual és:

PDI:

 1. ALONSO ZÁRATE, Luis (President - membre nat)
 2. AGUADO CHAO, Juan Carlos (Subdirector - membre nat)
 3. ALVAREZ LACALLE, Enrique
 4. PEREZ MANSILLA, Sonia
 5. CASTAN PONZ, Jose Antonio
 6. REMONDO BUENO, David
 7. ROYO VALLES, María Dolores

Estudiants:

 1. Sistemes de Teleco -> CAMPO PRIETO, Irene
 2. Sistemes de Teleco -> MARTÍNEZ VICENT, Laura
 3. Aerospacials-> RODRÍGUEZ FAGÚNDEZ, Elisabeth
 4. Aerospacials-> VIAÑO CASTRO, Carlos
 5. Doble -> GARCÍA ALARCIA, Ramón María
 6. Doble -> PADILLA ROMERO, Sara Stephannie

PAS:

 1. CALERO GALOVART, Montserrat (Secretària - membre nat amb veu però sense dret a vot)

Llistat de sessions

  Títol   Data de la sessió   Lloc de la convocatòria   Hora d'inici   Estat
  Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau CAG19-2 - Sessió ordinària   02/07/2019   Sala 028-2, Edifici EETAC C4   10:00   Tancada
  Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau CAG19-1 - Sessió ordinària   30/01/2019   Sala 028-2, Edifici EETAC C4   10:00   Tancada
  Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau CAG18-2 - Sessió ordinària   03/07/2018   Sala 028B - Edifici C4   10:00   Tancada
  Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau CAG18-1 - Sessió ordinària   31/01/2018   Sala 028b - Edifici C4   10:00   Tancada
  Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau CAG17-2 - Sessió ordinària   29/06/2017   D7-223 (Sala de reunions de Biblioteca)   10:10   Tancada
  Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau CAG17-1 - Sessió ordinària   01/02/2017   Sala 028b - Edifici C4   10:00   Tancada
  Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau CAG16-2 - Sessió ordinària   04/07/2016   Sala 028b - Edifici C4   10:00   Tancada
  Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau CAG16-1 - Sessió ordinària   02/02/2016   Sala 028b - Edifici C4   10:00   Tancada