Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent CP16-03 - Sessió ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes de sessions anteriors CP10-15 (02/12/2015), CP16-01 (07/04/2016) i CP16-02 (28/04/2016)
 2. Inform del President
 3. Aprovació, si escau, de modificacions en la "Normativa d'avaluació curricular".
 4. Aprovació, si escau, del "Procediment d'ordenació per a la matrícula de graus de l'EETAC".
 5. Derogació, si escau, de la “Normativa d'accés als itineraris de dobles titulacions dels graus de l'EETAC”.
 6. Aprovació, si escau, d'una pròrroga de la "Prova Pilot 2015-2016 de nous criteris d'avaluació de les assignatures".
 7. Aprovació, si escau, de l'oferta d'optativitat per a QT 2016-2017.
 8. Nomenament d'una Comissió de Planificació de l'Encàrrec Docent per al curs 2017-2018.
 9. Afers de tràmit
 10. Torn obert de paraules.

Dades de la sessió

 • Data: 14/06/2016
 • Hora d'inici: 10:00
 • Hora de fi: 13:00
 • Lloc: C4-237V

Llista de persones convocades


Llista de persones excusades


Documents relacionats

Punt Acord Títol  Documentació
3 2 Normativa d'avaluació curricular dels estudis de grau (text consolidat)
4 3 Procediment d’ordenació per a la matrícula de graus de l’EETAC
7 6 Oferta d'assignatures optatives QT 16/17
5 4 Derogació de la "Normativa d'accés als itineraris de dobles titulacions dels graus de l'EETAC"
6 5 Pròrroga per a un curs més de la "Prova Pilot 2015-2016 de nous criteris d'avaluació de les assignatures".
8 7 Comissió per definir l'estratègia d'elaboració de l'encàrrec docent
1 1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors CP10-15 (02/12/2015), CP16-01 (07/04/2016) i CP16-02 (28/04/2016)