Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent CP16-04 - Sessió extraordinària

Ordre del dia

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (CP16-03 del 14/06/2016).
  2. Votació i aprovació, si escau, dels informes de valoració de les persones que han estat admeses a la convocatòria 2016 del programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet.
  3. Aprovació, si escau, d’esmenes a l’encàrrec docent ordinari 2016-2017.
  4. Aprovació, si escau, de la segona volta de l'encàrrec docent 2016-2017 (declaració de docència fora de l’encàrrec ordinari).
  5. Afers de tràmit.
  6. Torn obert de paraula.

Dades de la sessió

  • Data: 22/06/2016
  • Hora d'inici: 10:30
  • Hora de fi: 13:00
  • Lloc: C4-028b

Llista de persones convocades


Llista de persones excusades


Documents relacionats

Punt Acord Títol  Documentació
1 1 Acta de la sessió CP16-03 del 14/06/2016
2 2 Informes de valoració de les persones que han estat admeses a la convocatòria 2016 del programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet.
3 3 Esmenes a l'encàrrec docent ordinari 2016-2017
4 4 Encàrrec docent segona volta 2016-2017 (declaració de docència fora de l’encàrrec ordinari)