Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent CP17-03 - Sessió ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors de Comissió Permanent CP17-01 del 20/01/2017 i CP17-02 del 08/02/2017.
 2. Aprovació, si escau, dels criteris generals d'avaluació de les assignatures dels estudis de Grau.
 3. Aprovació, si escau, de la normativa dels processos i actes d'avaluació.
 4. Aprovació, si escau, de la composició de la comissió per la selecció d'una plaça de professor/a Agregat/da.
 5. Avantprojecte de Reglament de l'EETAC.
 6. Informe del President.
 7. Afers de tràmit.
 8. Torn obert de paraula.

Dades de la sessió

 • Data: 03/05/2017
 • Hora d'inici: 10:30
 • Hora de fi: 13:00
 • Lloc: D7-004

Llista de persones convocades


Documents relacionats

Punt Acord Títol  Documentació
2 3 Criteris generals d'avaluació de les assignatures en els estudis de Grau
3 4 Normativa dels processos i actes d’avaluació
1 1 Acta de la sessió ordinària de Comissió Permanent CP17-01 del 20/01/2017
1 2 Acta de la sessió extraordinària de Comissió Permanent CP17-02 del 08/02/2017