Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent CP19-07 - Sessió ordinària

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de les actes CP19-02 del 07/03/2019, CP19-03 del 18/03/2019, CP19-04 del 02/04/2019, CP19-05 del 06/05/2019 i CP19-06 del 12/06/2019
  2. Aprovació, si escau, de l'oferta d'optativitat pel curs 2019-20
  3. Aprovació, si escau, de la Comissió Acadèmica del Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies (MATT)
  4. Informe del President
  5. Afers de tràmit
  6. Torn obert de paraula

Dades de la sessió

  • Data: 26/06/2019
  • Hora d'inici: 10:30
  • Hora de fi: 12:00
  • Lloc: C4-028-2

Llista de persones convocades


Documents relacionats

Punt Acord Títol  Documentació
2 6 Oferta d'optativitat pel curs 2019-20
3 7 Comissió Acadèmica del Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies (MATT)
1 1 Acta de la sessió ordinària CP19-02 del 07/03/2019
1 2 Acta de la sessió extraordinària CP19-03 del 18/03/2019
1 3 Acta de la sessió extraordinària CP19-04 del 02/04/2019
1 4 Acta de la sessió extraordinària CP19-05 del 06/05/2019
1 5 Acta de la sessió extraordinària CP19-06 del 12/06/2019