Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent CP21-01 - Sessió ordinària

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de la Comissió Permanent CP20-07 del 03/12/2020 i CP20-08 del 22/12/2020
  2. Aprovació, si escau, de noves guies docents i modificacions de guies docents validades per la Comissió Acadèmica
  3. Aprovació, si escau, de modificacions a la Taula d'Adaptació de l'E.T.T. Sistemes de Telecomunicació cap al Grau Sistemes de Telecomunicació
  4. Informe del President
  5. Afers sobrevinguts
  6. Torn obert de paraula

Dades de la sessió

  • Data: 08/02/2021
  • Hora d'inici: 10:00
  • Hora de fi: 12:00
  • Lloc: Reunió a distància

Llista de persones convocades


Documents relacionats

Punt Acord Títol  Documentació
2 3 Guies docents (noves i modificades)
3 4 Taula d'Adaptació de l'E.T.T. Sistemes de Telecomunicació cap al Grau Sistemes de Telecomunicació
1 1 Acta CP20-07 del 03/12/2020
1 2 Acta CP20-08 del 22/12/2020