Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent CP21-04 - Sessió ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de la Comissió Permanent CP21-02 del 26/02/2021 i CP21-03 del 12/03/2021.
 2. Aprovació, si escau, dels informes per al procés d’avaluació dels complements docents del PDI.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta d'una comissió per a una plaça de professor lector adscrita al departament de Física, área del coneixement d'Enginyeria Aeroespacial.
 4. Aprovació, si escau, de modificacions a la normativa de TFE de l'EETAC.
 5. Informe del President.
 6. Afers sobrevinguts.
 7. Torn obert de paraula.

      Dades de la sessió

      • Data: 16/04/2021
      • Hora d'inici: 10:00
      • Hora de fi: 12:00
      • Lloc: Reunió a distància

      Llista de persones convocades


      Documents relacionats

      Punt Acord Títol  Documentació
      1 1 Acta de la CP21-02 del 26/02/2021
      1 2 Acta de la CP21-03 del 12/03/2021
      3 4 Comissió per a una plaça de professor lector adscrita al departament de Física
      4 5 Modificació de la normativa de TFE
      2 3 Valoracions dels trams de docència del PDI pels complements docents