Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta d'Escola JE19-01 - Sessió ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió JE18-02 de la Junta d’Escola del 17/12/2018
 2. Aprovació, si escau, de la memòria anual del curs 2017-18
 3. Aprovació, si escau, del tancament econòmic de l’exercici 2018
 4. Aprovació, si escau, del pressupost 2019
 5. Aprovació, si escau, d’una disposició transitòria addicional per a la proposta de modificació del reglament de l’EETAC
 6. Anàlisi de la planificació i del calendari acadèmic del curs 2019-20
 7. Informe del President
 8. Afers de tràmit
 9. Torn obert de paraula

Dades de la sessió

 • Data: 08/05/2019
 • Hora d'inici: 10:00
 • Hora de fi: 14:00
 • Lloc: C4-001 (sala d'actes de l'EETAC)

Llista de persones convocades


Documents relacionats

Punt Acord Títol  Documentació
2 2 Memòria del curs 2017-18
3 3 Tancament de l'exercici 2018
4 4 Pressupost 2019
5 5 Disposició transitòria número 3 de la proposta de reglament de l'Escola
1 1 Acta de la sessió JE18-02