Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta d'Escola JE20-02 - Sessió ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions de la Junta d’Escola JE19-03 del 12/12/2019 i JE20-01 del 23/01/2020
 2. Aprovació, si escau, d’una esmena al reglament de l’EETAC sobre la composició de la Comissió Permanent
 3. Aprovació, si escau, del nou pla d’estudis del MAST
 4. Aprovació, si escau, del reglament de la Delegació d'Alumnes del Baix Llobregat
 5. Ratificació, si escau, de les resolucions del director de l’EETAC dictades durant l'estat d'alarma a l'empara de l'acord CG/2020/02/05, d’1 d'abril de 2020, del Consell de Govern de la UPC.
 6. Aprovació, si escau, del tancament econòmic de l’exercici 2019
 7. Informe del President
 8. Afers sobrevinguts
 9. Torn obert de paraula

Dades de la sessió

 • Data: 27/05/2020
 • Hora d'inici: 10:00
 • Hora de fi: 14:00
 • Lloc: Reunió a distància

Llista de persones convocades


Documents relacionats

Punt Acord Títol  Documentació
2 3 Esmena al reglament de l’EETAC sobre els membres de la Comissió Permanent
6 9 Tancament de l'exercici 2019
3 4 Proposta del pla d'estudis del MAST
4 5 Reglament de la Delegació d'Alumnes del Baix Llobregat
1 1 Acta de la sessió ordinària JE19-03 de 12/12/2019
1 2 Acta de la sessió extraordinària JE20-01 de 23/01/2020
5 6 Resolució 20/2020 del director de l'EETAC
5 7 Resolució 21/2020 del director de l'EETAC
5 8 Resolució 27/2020 del director de l'EETAC