Vés al contingut (premeu Retorn)

Renovació dels membres electius de la Comissió Permanent de l'EETAC (Resultats)

Contingut

Sector PDI-A (8 representants)

Vots emesos:  29

Candidats/es Vots
COLLADO GÓMEZ, Juan Carlos (TSC) 13
TORRES GIL, Santiago (FISICA)
13
SALAMÍ SAN JUAN, Esther (AC)
15
PINO GONZÁLEZ, David (FISICA)
17
CASANELLA ALONSO, Ramon (EEL)
11
ESPONA DONÉS, Margarida (MAT)
15
CAÑABATE CARMONA, Antonio (OE)
4
DOMINGO ALADRÉN, Maria del Carmen (ENTEL) 4
LÓPEZ AGUILERA, Maria Elena (ENTEL) 10
Vot en blanc 0

 

Article 20.5 del Reglament de l'Escola: En el cas del PDI‐A, en primer lloc es proclamen electes els que tenen un nombre de vots més gran de departaments diferents fins a un màxim de sis. A continuació es proclamen electes els que tenen un nombre de vots més gran que no han estat elegits en el pas anterior fins al màxim que determina el nombre de representants electius corresponents.

En cas d'empat, l’article 51 del Reglament electoral de la UPC estableix el criteri de prioritat següent: Primerament s’aplica la prioritat de gènere. Es tria com a electe el candidat o candidata del gènere que tingui menys representació entre els candidats o candidates ja electes del col·legi electoral en l’elecció corresponent. Si la prioritat de gènere no es pot aplicar, es determina el candidat electe per sorteig. Aquest sorteig el realitza la Junta Electoral corresponent.

Segons l'article 20.5 del Reglament de l'Escola i desfent l'empat aplicant el criteri de prioritat de gènere que estableix l'article 51 del Reglament electoral de la UPC, es proclamen membres electes de la Comissió Permanent del sector PDI-A:

 • COLLADO GÓMEZ, Juan Carlos
 • TORRES GIL, Santiago 
 • SALAMÍ SAN JUAN, Esther
 • PINO GONZÁLEZ, David
 • CASANELLA ALONSO, Ramon
 • ESPONA DONÉS, Margarida
 • DOMINGO ALADRÉN, Maria del Carmen
 • LÓPEZ AGUILERA, Maria Elena



Sector PDI-B (2 represenants)

No s'han presentat candidats

 

 

Sector EGM (2 represenants)

Vots emesos: 4

Candidats/es Vots
ROJAS LLAURADÓ, Joel 4
Vot en blanc 0

 

Article 20.4 del Reglament de l'Escola: En el cas del PDI‐B, el PAS i els EGM, es proclamen electes els que tenen un nombre de vots més gran fins al màxim que determina el nombre de representants electius corresponents.

Segons l'article 20.4 del Reglament de l'Escola, es proclama membre electe de la Comissió Permanent:

 • ROJAS LLAURADÓ, Joel



Sector PAS (1 represenant)

Vots emesos: 2

Candidats/es Vots
BENITEZ JUAN, Beatriz 2
Vot en blanc 0

 

Article 20.4 del Reglament de l'Escola: En el cas del PDI‐B, el PAS i els EGM, es proclamen electes els que tenen un nombre de vots més gran fins al màxim que determina el nombre de representants electius corresponents.

Segons l'article 20.4 del Reglament de l'Escola, es proclama membre electe de la Comissió Permanent:

 • BENITEZ JUAN, Beatriz




Els membres de la Junta d'Escola poden consultar l'informe del recompte, les estadístiques de participació i l'enllaç per comprovar el rebut de votació a la documentació de la sessió.

Dades del document

 • Punt: 3
 • Acord: 4