Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta Electoral

Descripció

La Junta Electoral és l’òrgan col·legiat encarregat de supervisar els processos electorals de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen.

La Junta Electoral resol totes les reclamacions, recursos i qüestions que se li plantegen respecte a les eleccions als òrgans col·legiats i unipersonals de les unitats.

Contra les resolucions de la Junta Electoral es pot interposar un recurs d’alçada davant la Junta Electoral d’Universitat.

Els vocals de la Junta Electoral actual van ser designats per sorteig públic realitzat el 20 de desembre del 2023. 


Composició de l'òrgan de govern

  • AGUSTÍ TORRA, Anna (secretària acadèmica)
  • YUFERA GOMEZ, José Manuel  (vocal titular 1 del PDI)
  • ALONSO ZARATE, Luis Gonzaga (vocal titular 2 del PDI)
  • CALERO GALOVART, Montserrat (vocal titular del PAS)
  • VIÑAS CORELLA, Jan (vocal titular EGM)

Llistat de sessions

  Títol   Data de la sessió   Lloc de la convocatòria   Hora d'inici   Estat
  Junta Electoral JEL23-04 - Eleccions per a la renovació total de la Junta d'Escola 2023   30/11/2023   Reunió a distància (asíncrona)   10:00   Tancada
  Junta Electoral JEL23-03 - Eleccions per a la renovació total de la Junta d'Escola 2023   27/11/2023   Reunió a distància (asíncrona)   11:00   Tancada
  Junta Electoral JEL23-02 - Eleccions per a la renovació total de la Junta d'Escola 2023   14/11/2023   Reunió mixta (sala 031 de l'EETAC i via meet)   09:30   Tancada
  Junta Electoral JEL23-01 - Eleccions per a la renovació total de la Junta d'Escola 2023   25/10/2023   Reunió a distància (síncrona)   09:30   Tancada
  Junta Electoral JEL22-08 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola, curs 2022-2023   05/12/2022   Reunió a distància (asíncrona)   12:00   Tancada
  Junta Electoral JEL22-07 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola, curs 2022-2023   30/11/2022   Reunió a distància (asíncrona)   11:00   Tancada
  Junta Electoral JEL22-06 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola, curs 2022-2023   17/11/2022   Reunió a distància (asíncrona)   12:00   Tancada
  Junta Electoral JEL22-05 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola, curs 2022-2023   07/11/2022   Reunió a distància (síncrona)   15:00   Tancada
  Junta Electoral JEL22-04 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola, curs 2021-2022   14/02/2022   Reunió a distància (asíncrona)   11:00   Tancada
  Junta Electoral JEL22-03 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola, curs 2021-2022   08/02/2022   Reunió a distància (asíncrona)   12:00   Tancada
  Junta Electoral JEL22-02 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola, curs 2021-2022   28/01/2022   Reunió a distància (asíncrona)   12:00   Tancada
  Junta Electoral JEL22-01 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola, curs 2021-2022   20/01/2022   Reunió a distància (asíncrona)   09:30   Tancada
  Junta Electoral JEL21-05 - Eleccions a director o directora de l'EETAC 2021 (2a convocatòria)   29/11/2021   Reunió a distància (asíncrona)   10:00   Tancada
  Junta Electoral JEL21-04 - Eleccions a director o directora de l'EETAC 2021 (2a convocatòria)   24/11/2021   Reunió a distància   10:15   Tancada
  Junta Electoral JEL21-03 - Eleccions a director o directora de l'EETAC 2021 (2a convocatòria)   05/11/2021   Reunió a distància   12:00   Tancada
  Junta Electoral JEL21-02 - Eleccions a director o directora de l'EETAC 2021 (2a convocatòria)   20/10/2021   Reunió a distància   12:00   Tancada
  Junta Electoral JEL21-01 - Eleccions a director o directora de l'EETAC 2021   08/04/2021   Reunió a distància   10:00   Tancada
  Junta Electoral JEL20-04 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola 2020   30/11/2020   Reunió a distància   15:00   Tancada
  Junta Electoral JEL20-03 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola 2020   25/11/2020   Reunió a distància   15:00   Tancada
  Junta Electoral JEL20-02 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola 2020   16/11/2020   Reunió a distància   15:00   Tancada
  Junta Electoral JEL20-01 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola 2020   02/11/2020   Reunió a distància   15:00   Tancada
  Junta Electoral JEL19-04 - Eleccions per a la renovació total de la Junta d'Escola 2019   26/11/2019   C4-142   17:00   Tancada
  Junta Electoral JEL19-03 - Eleccions per a la renovació total de la Junta d'Escola 2019   21/11/2019   C4-028-2   17:30   Tancada
  Junta Electoral JEL19-02 - Eleccions per a la renovació total de la Junta d'Escola 2019   11/11/2019   C4-031   15:00   Tancada
  Junta Electoral JEL19-01 - Eleccions per a la renovació total de la Junta d'Escola 2019   25/10/2019   C4-142   13:30   Tancada
  Junta Electoral JEL18-04 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola 2018   03/12/2018   C4-031   14:00   Tancada
  Junta Electoral JEL18-03 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola 2018   28/11/2018   C4-031   16:00   Tancada
  Junta Electoral JEL18-02 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola 2018   15/11/2018   C4-031   15:00   Tancada
  Junta Electoral JEL18-01 - Eleccions per a la provisió de vacants a la Junta d'Escola 2018   05/11/2018   C4-142 (sala de reunions de direcció)   14:00   Tancada
  Eleccions a Junta d'Escola 2016-2017: Resoldre reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes   20/12/2016   C4-142 (Sala de reunions de direcció)   13:00   Tancada
  Eleccions a Junta d'Escola 2016-2017: Resoldre empats i/o incidències a les votacions   16/12/2016   C4-142 (Sala de reunions de direcció)   10:00   Tancada
  Eleccions a Junta d'Escola 2016-2017: Resoldre reclamacions candidatures   12/12/2016   C4-142 (Sala de reunions de direcció)   11:00   Tancada
  Eleccions a Junta d'Escola 2016-2017: Resoldre reclamacions cens electoral provisional   24/11/2016   C4-142 (Sala de reunions de direcció)   10:30   Tancada