Vés al contingut (premeu Retorn)

Títols

(English version)

SOL·LICITUD DEL TÍTOL I DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)

Un cop finalitzats els estudis i assolits els requisits necessaris, pots sol·licitar l'expedició del corresponent Títol Universitari Oficial i del Suplement Europeu al Títol (SET) que l'acompanya. El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document que aporta informació al títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET està imprès en català, castellà i anglès i serveix per reconèixer la carrera estudiada en el territori europeu. 

Pots sol·licitar el títol durant tot el curs acadèmic sempre i quan a la pantalla d'inici de l'e-Secretaria surti la informació següent: 

Estat de l'expedient: Tancat
Situació de l'expedient: Titulat

(Aquesta informació apareix aproximadament una setmana després de la lectura del TFG/TFM). 

  

Qui ho pot sol·licitar

 • La persona interessada, el tràmit s'ha de fer de forma no-presencial.

El cost del títol oficial i el SET es pot consultar al document PREUS ACADÈMICS que publica anualment la Generalitat de Catalunya. Si tens un descompte vigent que se t'ha d'aplicar hauràs d'aportar el document que ho acrediti.

 

Documentació necessària

Per a poder iniciar el tràmit caldrà presentar el document identificatiu que correspongui depenent de cada situació:  

 • Persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport vigent. En cas de títols anteriors a l'EEES, únicament s'accepta el DNI.
 • Persones amb nacionalitat estrangera: Passaport o NIE vigent. En cas de títols anteriors a l'EEES, únicament s'accepta el passaport.
 • Cal tenir identificació digital vigent pel registre de la sol·licitud a la seu electrònica. (DNI electrònic, Carnet UPC, Certificat de la UPC, IdCat i Certificat de la FNMT).

 

Com fer la sol·licitud

 1. La persona interessada haurà posar un tiquet a DEMANA UPC-OSD, seleccionant les opcions Títol / Degree Certificate --> Sol·licitud de Títol Oficial (TOE) i Suplement eureopeu al títol (SET). La Secretaria facilitarà, mitjançant el mateix tiquet obert per l'interessat, la sol·licitud d'expedició per tal que la revisi i signi. Tot seguit, s'expedirà la taxa de sol·licitud del títol que s'haurà d'abonar. La forma de pagament més habitual és amb targeta de crèdit. 

La taxa de sol·licitud del títol s'abona mitjançant l'e-secretaria. Als estudiants que no hi tinguin accés a l'e-secretaria, el centre els facilitarà la taxa corresponent perquè l'interessat la pugui abonar i adjuntar, un cop pagada, en el moment de registrar la sol·licitud a la Seu Electrònica de la UPC.

 1. La persona interessada haurà d'accedir a la Seu Electrònica de la UPC per registrar la seva sol·licitud. Caldrà que seleccioni l'opció "Sol·licitud del títol universitari oficial de Grau / Màster." i un cop dintre d'aquesta opció seleccioni el centre responsable del seu títol.

Haurà d'adjuntar obligatòriament el document identificatiu vàlid i vigent, així com el full de sol·licitud d'expedició signat (de manera manuscrita o electrònicament) que el personal de l'Oficina Oberta li ha lliurat en el moment del tràmit.

També haurà d'adjuntar qualsevol altre document que justifiqui qualsevol canvi no reflectit en el document identificatiu vigent (per exemple un certificat del registre civil si cal acreditar un canvi de nom i/o cognoms).

 1. Un cop registrada la sol·licitud i un cop pagada la taxa de sol·licitud del títol per part de la persona interessada, la secretaria del centre verificarà tota la informació i emetrà el resguard del títol i/o SET que lliurarà a la persona interessada. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol original mentre aquest està en tràmit d'expedició.

 

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic a partir del moment en què a l'esecretaria l'estat de l'expedient sigui Tancat/Titulat. Consulteu l'horari d'atenció al públic abans de venir.

 

  

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL I/O DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)

Si un cop sol·licitat el títol les teves dades personals que hi consten (nom i/o cognoms, nacionalitat, etc.) s'han modificat, pots sol·licitar un duplicat del títol amb les noves dades. També pots sol·licitar el duplicat del títol perquè l'original s'ha malmès o l'has extraviat.

En cas de pèrdua del títol pots sol·licitar el duplicat de títol sempre i quant s'anuncïi, prèviament, la pèrdua al BOE. Per tal de publicar l'anunci al BOE, comunica a Gestió Acadèmica el teu interés en gestionar el duplicat del títol per pèrdua a través d'un tiquet DEMANA (demana.upc.edu/osdcbl/login.php). Gestió Acadèmica s'encarregarà de tramitar la redacció de l'anunci per publicar al BOE i et farà arribar la corresponent taxa administrativa i les instruccions per procedir a la validació del pagament. Un cop abonades les taxes, des de Gestió Acadèmica es tramitarà la inserció definitiva de l'anunci al BOE. Passat un mes des de la publicació de l'anunci al BOE, et podràs personar a l'Oficina Oberta per tal de sol·licitar el duplicat del títol. 

Per poder sol·licitar el duplicat del títol, cal que et presentis personalment a l'Oficina Oberta en horari d'atenció a l'usuari i que presentis la documentació següent:

 • Títol original (excepte en el cas de pèrdua).
 • En el cas de pèrdua: documentació d'anunci en el BOE.
 • En el cas de canvi de dades personals: copia del llibre del Registre Civil on es reflexa el canvi.
 • Persones amb nacionalitat espanyola: Cal presentar original i fotocòpia del DNI vigent.
 • Persones amb nacionalitat estrangera: Cal presentar original i fotocòpia del Passaport vigent o original i fotocòpia del document d'identitat del país corresponent i NIE vigent.

Caldrà que revisis i signis la sol·licitud que se't proporcionarà i que abonis la taxa corresponent. El cost del duplicat del títol ve determinat pel Decret de Preus Públics publicat anualment al DOGC de la Generalitat de Catalunya

 


RECOLLIDA DEL TÍTOL I/O DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)

Un cop rebem els títols oficials i/o SET a la Àrea de Gestió Acadèmica, ens posem en contacte amb la persona interessada per correu electrònic per tal de notificar la recepció i indicar el procediment de recollida.

 

Qui i com pot recollir el títol

Els procediments i les vies de recollida del títol universitari queden establerts pel Ministeri d'Educació tal com queda publicat en el BOE núm. 167 del 13 de juliol de 1988, apartat sisé.

La recollida es pot fer per les vies següents:

 

1. Presencialment:

 • Pot recollir el títol la persona titulada o una tercera persona presentant un poder notarial d'autorització en el seu nom per poder realitzar el tràmit.
 • La recollida es pot fer durant tot el curs acadèmic (consulta l'horari de l'Oficina Oberta) aportant la documentació pertinent.
 • Prèviament al lliurament del títol haureu de signar en el llibre de registre i el document de recepció del mateix.

 

2. Sol·licitant l'enviament a oficines oficials (en cas de residir fora de la província de Barcelona).

 • Si actualment residiu fora de la província de Barcelona podeu sol·licitar l'enviament del títol oficial a organismes oficials com són la delegació o subdelegació del govern i les ambaixades o consolats d'Espanya a l'estranger.
 • Tant la sol·licitud com el seu seguiment s'haurà de fer mitjançant l'e-Secretaria.
 • Quan l'estat de la sol·licitud sigui "Títol enviat" caldrà que us poseu en contacte amb l'organisme oficial per tal de concretar, si escau, la cita prèvia per a la recollida.

 

Documentació necessària

 • Persones amb nacionalitat espanyola: Cal presentar original del DNI, passaport o carnet de conduir vigents.
 • Persones amb nacionalitat estrangera: Cal presentar original del Passaport vigent. El Passaport es por substituir pel NIE si és dels que porta la fotografia o si s'és ciutadà d'un pais membre de la Comunitat Econòmica Europea o de Suïsa es pot identificar pel Document d'identitat del país d'origen vigent més el certificat de registre de ciutadà de la Unió.
 • Si la recollida la realitza una persona autoritzada ha de presentar còpia i original del poder notarial juntament amb una fotocòpia del DNI (o del document acreditatiu mencionat anteriorment) tant de la persona interessada com de l'autoritzada.
 • Si s'ha canviat el nom i/o els cognoms amb posterioritat a la sol·licitud del títol oficial cal aportar l'original i una còpia del document del Registre Civil.

 


SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE TÍTOL EN TRÀMIT

Mentre no s’edita el teu títol pots demanar l’expedició d’un certificat substitutori del títol (CTT).

Has de fer constar si el vols en català o castellà (si no ho especifiques, l’emetrem en castellà) mitjançant una instancia al Director accedint a la Seu Electrònica de la UPC. Al registrar la teva sol·licitud, hauràs d'adjuntar obligatòriament el document identificatiu vàlid i vigent.

Aquesta certificació et servirà per poder-te col·legiar, presentar-lo a administracions estrangeres, etc.