Vés al contingut (premeu Retorn)

Igualtat de gènere i inclusió

IGUALTAT DE GÈNERE

La UPC disposa d'un pla d'igualtat de gènere, essent el marc estratègic d'actuació de la UPC, tant amb la societat a què serveix i amb què està compromesa, com amb la seva comunitat universitària. A més aquest pla enforteix la relació amb i entre les persones, que són el principal actiu de la nostra Universitat. 

El pla inclou un protocol d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. A cada centre docent hi ha una persona de referència a qui adreçar les qüestions relacionades amb aquest tema.

Al següent link podeu trobar més detalls del procediment a seguir, tant per part de l’estudiantat com pel personal de l’UPC:
https://igualtat.upc.edu/ca/drets/assetjament


Cal que tots vetllem per a que no es produeixi cap tipus d’assetjament, ni tampoc actituds ofensives com poden ser:

  • Tenir conductes discriminatòries pel fet de ser dona, homosexual o transsexual.
  • Adreçar-se a la persona de manera ofensiva.
  • Ridiculitzar-la, menystenir-ne les capacitats, les habilitats i el potencial intel·lectual.
  • Utilitzar humor sexista.
  • Menystenir la feina feta i ignorar aportacions, comentaris o accions.

INCLUSIÓ

A més, la universitat té el compromís de garantir la igualtat d'oportunitats a tots els membres de la comunitat universitària i a tots els àmbits universitaris, per ser una universitat de qualitat per a tothom. Assegurar que tota la comunitat universitària pugui aprendre i conviure en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i treure partit de les seves capacitats, sense posar barreres en l'accés i la participació en activitats universitàries.

El centre docent és responsable de vetllar per la inclusió en el seu àmbit:

  • Assegurar que l’estudiantat del centre rep la informació sobre el Pla d'Inclusió
  • Assignar un professor o professora amb rol de tutor per a cada estudiant amb necessitats educatives específiques.
  • Garantir les adaptacions curriculars de l’estudiantat que hi tingui dret.
  • Proposar mesures per garantir l'accessibilitat universal  de les activitats pròpies que ofereix el centre docent.

 

En el cas de l’EETAC, la persona de referència per aquests dos temes és el professor David Pino ().
Si us plau, poseu-vos en contacte amb ell o directament amb les oficines d'igualtat (oficina.igualtat@upc.edu)
o inclusió () per qualsevol problema o comentari en qualsevol d'aquests dos àmbits.