Vés al contingut (premeu Retorn)

Ets una empresa/institució i vols oferir pràctiques per a estudiants de l'EETAC?

 

La realització d'un conveni de cooperació educativa complementa la formació rebuda a la universitat amb experiències professionals en l’àmbit empresarial, promovent i consolidant vincles de col·laboració entre la universitat i el seu entorn empresarial i enfortint els lligams entre l’estudiant, les empreses i la universitat.


Com fer una oferta

Si la vostra empresa/organització ja participa en Convenis de Cooperació Educativa/Pràctiques a Empresa amb l’EETAC, haureu d'accedir a l'aplicació introduint el vostre usuari/contrasenya.

https://mitra.upc.es/SIA/PRACT_EMPRESES.INICI

Si és la primera vegada que participeu en Convenis de Cooperació Educativa/Pràctiques a Empresa amb l’EETAC, haureu de registrar-vos.

https://mitra.upc.es/SIA/PRACT_EMPRESES.REGISTRE

L’aplicació gestiona les ofertes, les fa visibles pels estudiants, envia els currículums dels estudiants a les empreses i facilita el seguiment de l’activitat tant pel tutor d’empresa com pel tutor acadèmic de l’estudiant. També gestiona les renovacions de conveni.

Si voleu donar de baixa un conveni, haureu d'emplenar el document Diligència de Baixa.

 


Compensació econòmica

Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades, en concepte de borsa d’ajut a l’estudi.

D'acord amb l'Article 16 "Règim econòmic" de l'Acord 30/2015 del Consell de Govern, aprovat el 10 de Febrer de 2015, les empreses hauran de remunerar com a mínim amb 8€/hora els estudiants de grau i amb 10€/hora els estudiants de màster.

  • L’empresa és la responsable de fer el pagament a l’estudiant.
  • Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària.
  • En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 15,70% (normativa d'overhead de convenis de cooperació educativa) sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’empresa satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA corresponent a la data de facturació.
  • Únicament s'aplica IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, en cap cas s'aplica sobre la borsa o ajut a l'estudi corresponent als estudiants.