Vés al contingut (premeu Retorn)

Fets i xifres

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Amb la voluntat de donar a conèixer la nostra institució i els resultats que obtenim amb els recursos que la societat posa al nostre abast, així com les principals actuacions que es duen a terme cada curs, posem a la vostra disposició:

MVSMA.png

Memòries anuals de l'Escola

Indicadors sobre l'activitat docent

  • El quadre de comandament de l’Escola inclou els principals indicadors sobre l’activitat docent: oferta de places i demanda de cada titulació, estudiantat (de nou ingrés i total a cada titulació), indicadors de rendiment acadèmic (abandonament, graduació i eficiència), i PDI assignat al centre. Recentment s’ha posat en marxa un quadre de comandament específic amb les dades desagregades per gènere sobre alumnat, PDI i PAS.

  • Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació:

  • Indicadors de cada titulació: els quadres de comandament inclouen indicadors de rendiment acadèmic, professorat assignat, i satisfacció de l’estudiantat amb la titulació. També s’hi inclou l’enllaç a les dades publicades al portal EUC (acreditació de les titulacions, inserció laboral) i al portal Winddat. En algun cas les dobles titulacions de l’Escola apareixen representades en cadascuna de les  titulacions que les composen, per separat.
    • Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica, intensificació en aeronavegació (titulació impartida conjuntament amb l'ESEIAAT):

Satisfacció de l'estudiantat, PAS i PDI i dades d'inserció laboral

Memòries de verificació i acreditació de les titulacions