Vés al contingut (premeu Retorn)

Tutoria d'estudiants

L'EETAC disposa d'un pla d'acció tutorial des dels seus inicis, el qual té dos objectius principals:

  • Oferir informació i orientació personalitzada a l’estudiant per facilitar-ne l’adaptació a la Universitat i per guiar-los i guiar-les durant tota la seva etapa universitària.
  • Millorar el rendiment dels i les estudiants, la seva satisfacció amb els estudis i el centre, i per detectar possibles accions de millora.

S’han establert tres tipologies de tutoria:

1. Tutoria d'estudiants de fase inicial

Objectius principals:

  • Facilitar la integració a l’Escola dels estudiants i les estudiants i orientar-los en el procés formatiu.
  • Assessorar els estudiants i les estudiants de cara a la matrícula d'acord amb el seu rendiment acadèmic i tenint en compte la normativa acadèmica.
  • Detectar estudiants de fase inicial que presenten un baix rendiment i que puguin estar en risc de ser declarats no aptes per tal d'oferir un assessorament específic en aquests casos.

2. Tutoria d'estudiants de segon, tercer i quart de grau

Objectius principals:

  • Oferir orientació acadèmica en general.
  • Assessorar els estudiants i les estudiants de cara a la matrícula d'acord amb el seu rendiment acadèmic i tenint en compte la normativa acadèmica.
  • Detectar estudiants que tinguin un baix rendiment (seguiment de paràmetre alfa) i oferir un assessorament específic en aquests casos.
  • Supervisar les pràctiques en empreses.

3. Tutoria d'estudiants de màster

Objectius principals:

  • Oferir orientació acadèmica en general.
  • Supervisar les pràctiques en empreses.
  • Orientació cap al doctorat.

Els estudiants i les estudiants de nou accés reben informació el primer dia de classe en la sessió de benvinguda sobre on poden consultar el professorat tutor i com poden contactar-hi des del seu SIA - Netarea.

El professorat tutor disposa d'informació detallada dels estudiants que han de tutoritzar i també té disponible la documentació amb les directrius per a la tutoria i la informació imprescindible sobre la normativa acadèmica a l'entorn de gestió acadèmica (SIA - Netflip).

En el cas de la tutoria de fase inicial, es porten a terme actuacions específiques amb els estudiants i les estudiants de primer curs. En particular, s'implementa un procediment per detectar els estudiants i les estudiants en risc de ser declarats no aptes de primer any o no aptes de fase inicial per tal d'aconsellar de forma més personalitzada d'acord a la seva situació.

arxivat sota: