Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes més freqüents per a estudiants (FAQ)

1. Consultes generals

1.1 Si sóc estudiant nou, què és el primer que he de fer per a poder disposar dels serveis informàtics i telemàtics dels estudiants de l'Escola?

Accés bàsic TIC per a estudiants de nou ingrés.

L'adreça de correu vàlida per a qualsevol comunicació d'àmbit acadèmic, és la del tipus '@estudiant.upc.edu'. És per tant molt important que, mentre siguis estudiant, comprovis sovint aquesta bústia i que sigui la que utilitzis per qualsevol correu a professors i/o resta de personal de l'Escola o el Campus.

1.2 Què és el Campus Digital ATENEA?

És una base de dades documental que permet la interacció asíncrona entre els diferents membres de l'Escola des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, mitjançant un accés a Internet. Des del punt de vista funcional, el Campus Digital ha esdevingut la Intranet de l'Escola.

ATENEA

1.3 Quin és el correu electrònic dels estudiants de l'Escola?

Tots els estudiants de l'Escola disposen d'una bústia de correu electrònic del tipus '@estudiant.upc.edu' que és la que l'Escola utilitza per a enviar informació en format electrònic. És responsabilitat de l'estudiant fer-ne el manteniment.

Accés bàsic TIC per a estudiants de nou ingrés

1.4 On puc trobar el calendari acadèmic?

Calendari acadèmic EETAC

1.5 On puc trobar els horaris de classe?

Horaris de classe i calendari d'exàmens

1.6 On puc trobar el directori de l'EETAC (telèfons i adreces de correu electrònic de serveis i de professorat)?

Directori EETAC

ATENEA -> Cursos UPC -> Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels -> Informació acadèmica -> Informació sobre el professorat

1.7 Quins són i quines funcions tenen els òrgans de govern de l'Escola i del Campus del Baix Llobregat? Hi ha representació d'estudiants?

En el Reglament de l'escola pots trobar quins òrgans de govern i col·legiats hi ha a l'Escola. En tots hi ha representació estudiantil. Pots trobar la seva composició actual dels òrgans a:

Òrgans de Govern

1.8 Què és la delegació d'estudiants de l'Escola (DABL)?

Delegació d'Alumnes del Baix Llobregat (DABL)

1.9 Què he de fer per a obtenir el carnet de la UPC?

Sol·licitud del carnet UPC.

2. Serveis de campus

2.1 On em puc informar dels serveis que m'ofereix la biblioteca?

Biblioteca del Campus Baix Llobregat

2.2 Quins horaris té el servei de reprografia? On hi ha màquina fotocopiadora?

Servei de reprografia i impressió.

2.3 Què he de fer per disposar d'una taquilla?

Has d'adreçar-te a la Delegació d'Estudiants durant el mes de setembre.

2.4 On m'he d'adreçar per a les incidències de serveis tècnics (el Campus Digital, el correu electrònic. accés a la xarxa sense fils, etc.)?

Adreça de l'Àrea Tècnica: cbl.area.tecnica@upc.edu

Gestor de tiquets

Telèfon d'ATIC: 934016213

2.5 Puc sol·licitar el préstec d'un PC portàtil?

Pots sol·licitar l'alta a aquest servei a Biblioteca -> Préstec d'ordinadors portàtils

2.6 Es pot menjar a les sales d'estudis?

Únicament a la sala d'estudis de l'edifici de campus D4, al costat del bar-restaurant. En aquesta sala pots portar el teu menjar i disposes de microones.

2.7 Què he de fer per accedir a l'edifici fora de l'horari lectiu?

Mitra -> Gepe -> Nova sol·licitud

2.8 Com em puc informar de les activitats esportives i culturals que organitza el Servei d'Esports?

UPCesports

2.9 Què és la Castelldefesta?

Castelldefesta

2.10 On puc trobar informació sobre la ciutat de Castelldefels?

Castelldefels

3. Consultes acadèmiques

3.1 On puc trobar la normativa acadèmica?

Legislació i normatives

3.2 Com puc accedir a la intranet docent de les meves assignatures

ATENEA

3.3 On puc trobar els horaris de classe i els calendaris dels processos acadèmics del quadrimestre actual? (calendari acadèmic, calendari d'exàmens, ...)

ATENEA -> EETAC -> Informació acadèmica

3.4 On puc trobar els programes, criteris d'avaluació i professorat de les assignatures?

ATENEA -> EETAC -> Informació acadèmica -> Informació sobre les assignatures

3.5 On puc trobar informació sobre el professorat (e-mail, despatx, horaris de consulta)?

ATENEA -> EETAC -> Informació acadèmica -> Informació sobre el professorat

3.6 On m'he d'adreçar per a consultes relacionades amb la matrícula i les convalidacions?

Tràmits acadèmics

3.7 On es publiquen les qualificacions?

EETAC -> SIA -> NetArea

3.8 Què he de fer per demanar prioritat en l'ordre de matrícula?

Has d'anar a la Delegació d'Estudiants durant el període establert, DABL (https://dabl.eetac.upc.edu).

3.9 On puc trobar recursos que m'ajudin a millorar el meu rendiment acadèmic en els estudis?

Richard M. Felder, An engineering student survival guide (pdf), Castellà (traducció M. Valero) (pdf)

3.10 Quina funció té el pla d'acció tutorial de l'EETAC?

Pla d’acció tutorial EETAC

3.11 Com puc saber qui és el/la meu/meva tutor/a?

SIA-NetArea

3.12 A qui m'he d'adreçar si tinc un problema personal que afecta els meus estudis?

En primer lloc al teu tutor o tutora. Si encara ho estimes oportú, pots contactar amb el Cap d'Estudis.

3.13 A qui m'he d'adreçar si tinc un problema que comparteixo amb els meus companys de classe?

Parla amb els teus professors i professores, amb el professor coordinador de l'assignatura o amb els teus companys de la Delegació d'Estudiants.

3.14 Per què serveixen les enquestes sobre el professorat i les assignatures?

La Comissió Acadèmica de l'Escola analitza els resultats de les enquestes perquè tenen un paper molt important en la qualitat de la docència, ja que aporten informació al professorat d'aspectes concrets en què pot millorar, fins i tot quan la seva valoració global ja és positiva.

3.15 A qui m'he d'adreçar per a qüestions relacionades amb les pràctiques d'empresa?

A l'àrea de relacions externes de l'EETAC. Tel: 93 552 32 66. Email:

3.16 A qui m'he d'adreçar per a qüestions relacionades amb els programes d'intercanvi d'estudiants (ERASMUS, etc.)?

ATENEA -> EETAC -> Pràctiques professionals i mobilitat d'estudiants -> Mobilitat de l'estudiantat

Campus del Baix Llobregat -> Els serveis -> Informació i Tràmits Acadèmics -> Mobilitat d'estudiants

3.17 On puc consultar els treballs de fi de carrera que s'han llegit a l'Escola?

Treballs de Fi de Grau (TFG) i Treballs de Fi de Màster (TFM)

arxivat sota: