Vés al contingut (premeu Retorn)

Acollida d'estudiants

El Pla d'acollida és un conjunt d'activitats que organitza l'Escola abans de començar el curs (setembre) i al final del primer quadrimestre que tenen com a objectiu:

  • Minimitzar l’impacte que representa per als estudiants i les estudiants de nou ingrés l’accés a la Universitat.
  • Afavorir-ne la integració i adaptació al nou entorn universitari.
  • Proporcionar als estudiants i les estudiants informació sobre els estudis i els serveis, i sobre els cursos introductoris de reforç de matèries importants per a la carrera, entre d’altres coses.
  • Conèixer les normatives acadèmiques més importants.

 

Es concreta en cinc accions:

  1. Es convoca els estudiants i les estudiants amb plaça assignada a través de l’Oficina de Preinscripció a una sessió informativa prèvia a la primera matrícula.

L’objectiu és presentar l’Escola i donar-los les instruccions per a la matrícula. També se’ls informa de la possibilitat de matricular-se als cursos preparatoris de física , matemàtiques i expressió gràfica. La sessió la duen a terme el sotsdirector de Promoció d’Estudis i Nou Estudiant, el cap d’estudis i la la cap de l'Oficina de Suport a la Docència.

  1. Es fan sessions informatives per a l'estudiantat de nou accés assignat en primera preferència.

L'objectiu d'aquestes sessions és donar-los informació sobre el procediment de matriculació, el dia i l’hora de la matrícula, l’ordre de matrícula, informació de beques i ajuts (Ministeri, Equitat). La sessió la duen a terme el sotsdirector de Promoció d’Estudis i Nou Estudiantat, el cap d’estudis i la cap de l'Oficina de Suport a la Docència.

  1. Es convoca tots els estudiants i les estudiants nous a una sessió de benvinguda que té lloc el primer dia de classe.

Es presenta l’equip directiu i se’ls informa sobre on poden consultar qui és el professorat tutor i com poden contactar-hi, i com funcionen les intranets docents que utilitzaran (Atenea i SIA). Se’ls informa sobre com poden resoldre problemes de tipus administratiu o informàtic, i sobre les normatives de permanència i de convalidació (al final del quadrimestre es fa una sessió només sobre aquests temes). També se’ls explica com poden participar en la Delegació d’Estudiants i en els òrgans de govern de l’Escola. La sessió la duen a terme el sotsdirector de Promoció d’Estudis i Nou Estudiantat, el cap d’estudis i la cap de l'Oficina de Suport a la Docència. A la part final es realitza una enquesta als estudiants i les estudiants per conèixer-ne la procedència i les motivacions i els canals de comunicació que han utilitzat per informar-se sobre els estudis a la nostra escola.

  1. Assignació a la tutoria.

S'assigna un tutor o tutora a tots els estudiants matriculats. Aquest tutor o tutora farà un seguiment dels estudiants que se li han assignat, d'acord amb el Pla d'Acció Tutorial de l'EETAC.

  1. Quan finalitzen les classes es convoca tots els estudiants i les estudiants nous a una sessió informativa sobre la normativa de permanència i el procés de convalidació.

Com a última actuació d’acollida per als estudiants i les estudiants de nou accés, una vegada ha acabat el primer quadrimestre a l’EETAC, es fa una sessió informativa per aprofundir en la normativa de permanència per als estudiants i les estudiants de fase inicial i en el funcionament del procés de convalidació del bloc curricular, que afecta els estudiants i les estudiants de primer curs. La sessió la duen a terme el cap d’estudis i la cap de l'Oficina de Suport a la Docència.