Vés al contingut (premeu Retorn)

Activitats 2018

Actuacions destacables i nous serveis i equipaments docents per l'EETAC.
 • Desembre. Començament del desplegament del pla TIC 2018. 
 • Octubre. Adquisició de llicències VDA de Microsoft per ús extern per part dels estudiants del sistema d'escriptoris virtuals EETAC.
 • Setembre. Operativa del sistema d'escriptoris virtuals EETAC
 • Juny. Reserva de recursos per a la construcció del nou laboratori de drons.
 • Maig. Adquisició d'un servidor d'escriptoris virtuals amb tecnologia Ravada:  Servidor DELL PowerEdge R530; 2 processadors Intel Xeon E5-2640 amb 10 Cores per processador, total 20 Cores i 40 Threats; 256 GB de RAM RDIMM 2400MT/s; 1 disc principal SSD de 2TB; - 4 discos SATA3 de 1TB en configuració RAID5; 2 Fonts redundants de 750W; 1 Tarja QLogic de 10GB Dual Port amb SFP+; Cost total de 10.198,36€
 • Maig. Revisió total del programari disponible per assignatures per poder-lo adequat millor a les demandes dels coordinadors PDI. Així mateix inicialitzen la revisió d'inventari del conjunt d'instruments i equipaments disponibles als diferents laboratoris de l'EETAC.
 • Abril: Nou servei de disc de xarxa SAMBA per unitats, seccions de departaments i grups de recerca que ho sol·licitin. Així com per les assignatures (PDI i estudiants matriculats) que ho sol·licitin. Aquest servei sota demanda substitueix l'antic servei universal d'unitats de xarxa mapejades "repositori de fitxers". 
 • Abril: Nou servei d'escriptoris virtuals Ravada. Presentació de la fase 1: prova de funcionament fins al final de quadrimestre. Manual.
 • Abril: Nou servei OwnCloud de servidor de fitxers al núvol per PDI/PAS. Similar al Dropbox. Presentació i manual.
 • Abril. Revisió de l'equipament amb què compten els laboratoris docents: maquinari, programari i altres infraestructures. Revisió dels recursos docents assignats a les assignatures.
 • Març. revisió de la numeració i de la catalogació dels espais EETAC de docència. Assentament a les bases de dades del SIA i de patrimoni.
 • Març. Continuació amb el canvi d'organització del laboratori. S'assigna a cada assignatura amb laboratori per pràctiques o problemes un espai fix, i si s'escau, de fins a un parell d'espais alternatius per poder impartir la docència en condicions i afavorir la generació dels horaris quadrimestrals.
 • Març. Instal·lació de projectors en els laboratoris d'Expressió Gràfica (C4-234, coord. prof. F. López-Berbel) i de Control i Guiatge  (C4-231, coord. prof. J. C. Aguado).
 • Març.  Condicionament del simulador de vol CESNA a l'espai taller de projectes d'estudiants C4-027-1. Coordinador prof. D. García Vizcaino. Està pendent muntar una base amb rodes que permeti moure el simulador per l'escola. 
 • Març. Millora de les infraestructures per a pràctiques docents al laboratori d'interconnexió i xarxes (331G). Reparacions i millora del cablejat estructurat i instal·lació dels commutadors (switch) que es van adquirir amb l'ajut d'equipament del 2017. A més, s'han dut a terme les següents millores: Renovació de les rosetes de xarxa LAN del laboratori (moltes estan trencades o fan mala connexió). Renovació de les interfícies de xarxa dels ordinadors del laboratori, especialment la interfície ethernet de la targeta de xarxa. Renovació de tots els cables i regletes de connexió dels PCs a la roseta. Renovació dels cables per interconnectar els commutadors (switch) a través del laboratori i de l’armari d’equips/connexions. Renovació del patch pannel del l’armari de connexions de la xarxa LAN interna del laboratori. Adequació de les connexions elèctriques disponibles en els dos racks/armaris del laboratori (gran i petit) per poder connectar tots els equips disponibles.
 • Febrer. Condicionament del laboratori de drons C4-027-2. Ampliació a 10 llocs de treball, capacitat de 20 places. Coordinador prof. P. Royo. S'han demanat també millores en el rendiment dels PCs que estan encara en procés de resolució. 
 • Gener. Condicionament de l'aula C4-237V. Espai gran de fins a 82 places. Taules de treball en grup. La projecció està duplicada amb dues pantalles i dos projectors. Es pot utilitzar un micròfon sense fils, disponible a consergeria.
 • Gener. Condicionament de l'espai polivalent 030. Accés a tothom.
 • Gener. Adquisició de 50 llicències RemoteApp per desplegar aplicacions remotes i programari docent als PC de laboratori. els PC's tenen un maquinari vell, però mitjançant aquest sistema de virtualització és possible d'allargar la vida útil de molts PC's de laboratori.
 • Gener. Pilot del sistema Rabada (semblant a la tecnologia Citrix ja en producció) de desplegament d'escriptoris remots als laboratoris. Si el pilot té èxit, hi ha prevista una inversió en servidors col·locats a la sala CPD per dimensionar correctament la infraestructura. Cada servidor permet l' allotjament de 24 escriptoris. 

 

...

...