Vés al contingut (premeu Retorn)

Compromís d’ús correcte dels tallers i laboratoris de l’escola

Els estudiants de treball de fi de grau o de màster de l’EETAC, poden accedir als tallers i laboratoris que l’escola ha preparat i equipat per a aquestes tasques

Per a que aquest servei funcioni correctament és necessari complir les normes que es descriuen a continuació:

  1. L'accés als espais i els recursos de laboratoris sempre s’ha de sol·licitar prèviament al sistema de permisos GePe

  2. Les activitats que es duguin a terme han de tenir relació directa amb la docència i els estudis que es realitzen a l’EETAC

  3. L’autorització és individual. Si el treball es fa en grup tots han de demanar permís al GePe

  4. Els estudiants autoritzats no poden facilitar l’accés a cap altre persona

  5. Abans d’utilitzar cada màquina és obligatori llegir les instruccions d’ús. En cas de dubte s’ha de consultar els tècnics de laboratoris

  6. No es pot utilitzar cap eina o màquina per a la què no s’estigui autoritzat i format

  7. L’ús dels Equips de Protecció Individuals és obligatori

  8. Un cop finalitzat el treball cal netejar els espais i les eines i eliminar correctament els residus generats

  9. No es pot menjar ni beure ni realitzar tasques no relacionades directament amb el treball autoritzat

La presència als espais de laboratoris i tallers suposa l’acceptació d’aquesta normativa, de les indicacions dels tècnics de laboratoris, de les instruccions d’ús de les màquines i de l’ús dels Equips de Protecció Individuals prescrits