Vés al contingut (premeu Retorn)

Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica

A continuació es detalla el pla d'estudis de la Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica de l'EETAC. Per obtenir informació detallada de vies d'accés, matrícula, nota de tall, beques i ajuts, etc. clica aquest enllaç.

Doble titulació, amb accés des de preinscripció universitària sense cap prova addicional, que ofereix una formació multidisciplinària en els àmbits de l’enginyeria de sistemes aeroespacials i l’enginyeria de telecomunicació. Única a Espanya, dóna resposta a les actuals demandes dels sectors de les telecomunicacions i l’enginyeria aeroespacial per formar professionals altament capacitats.

L'estudiant que cursi la doble titulació obtindrà dues titulacions oficials de grau en cinc anys (inclòs el Treball de Fi de Grau) i podrà escollir qualsevol de les dues mencions del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials.

L’estudiant comença des de bon principi amb assignatures tant de l'àmbit Aeroespacial com de l'àmbit de les Telecomunicacions i, a poc a poc, comença a orientar el seu itinerari acadèmic fins a obtenir la doble titulació en el Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (ja sigui amb la menció en Aeronavegació o en Aeroports) i el Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o bé el Grau en Enginyeria Telemàtica.


Doble Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Sistemes de Telecomunicació / Telemàtica (fase comú)

(*) Les pràctiques externes es poden fer un cop superats la meitat dels crèdits de la doble titulació.

(**) Els estudiants de la Doble titulació que cursin l'itinerari Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, Menció Aeroports + Enginyeria Telemàtica no caldrà que cursin l'assignatura "Instal·lació de Telecomunicacions" (Optativa de Menció 2) del grau de sistemes aeroespacials menció aeroports perquè aquesta assignatura quedarà reconeguda al cursar les assignatures de “Fonaments de Telemàtica”, “Interconnexió de Xarxes” i “Xarxes Locals, d’Accés i Metropolitanes” del grau de telemàtica (Acord CG/2019/07/16).

Optatives de menció

AeronavegacióAeroportsECTS
Optativa Menció 1 Comunicacions aeronàutiques 1 Comunicacions aeroportuàries 6
Optativa Menció 2 Aviònica Instal·lacions de comunicacions 7,5
Optativa Menció 3 Control i guiatge Geotècnia 4,5
Optativa Menció 4 Navegació aèria, cartografia i cosmografia Instal·lacions elèctriques 6
Optativa Menció 5 Operacions Aèries Planificació i processos aeroportuaris 6
Optativa Menció 6 Comunicacions aeronàutiques 2 Teoria d'estructures 6
Optativa Menció 7 Projectes en gestió del trànsit aeri Edificacions aeroportuàries 6
Optativa Menció 8 Radiolocalització Gestió i manteniment d'aeroports 6