Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari de doble titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Grau en Enginyeria Telemàtica

A continuació pots trobar el detall del pla d'estudis de la Doble titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Grau en Enginyeria Telemàtica de l'EETAC. Per a trobar informació detallada de vies d'accés, matrícula, nota de tall, beques i ajuts, etc. clica aquest enllaç.

Un cop superada la Fase Inicial (Fase Comuna) dels Graus d'Enginyeria de Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació - Telemàtica), en la següent matrícula es pot seleccionar l'opció de realitzar l'itinerari de Doble Titulació.

Per completar la doble titulació cal cursar totes les assignatures obligatòries dels dos plans d’estudis, 126 ECTS d’assignatures comunes, 12 crèdits de pràctiques en empresa i dos Treballs Fi de Grau de 24 ECTS, que poden cursar-se com un de sol de 48 ECTS que englobi els continguts i competències de les dues titulacions.

Algunes assignatures obligatòries d’una titulació es reconeixen com a optatives a l’altra titulació. En concret DSA es reconeix com a optativa de Sistemes de Telecomunicacions i Comunicacions Sense Fils es reconeix com a optativa de Telemàtica. Es mantenen 12 crèdits d’optativitat normal.

La fase inicial està formada pels quadrimestres 1A i 1B.


Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i en Enginyeria Telemàtica

(*) Les pràctiques externes es poden fer un cop superats la meitat dels crèdits de la doble titulació