Vés al contingut (premeu Retorn)

Represa de les classes teòriques amb presencialitat restringida per a l’estudiantat de primer de grau / Reanudación de las clases teóricas con presencialidad restringida para los estudiantes de primero de grado / Lectures for first-year bachelor's degree students are resumed with restricted attendance

Comunicat de la UPC emès el 5 de febrer / Comunicado de la UPC emitido el 5 de febrero / UPC statement issued on 5 February.
Represa de les classes teòriques amb presencialitat restringida per a l’estudiantat de primer de grau / Reanudación de las clases teóricas con presencialidad restringida para los estudiantes de primero de grado / Lectures for first-year bachelor's degree students are resumed with restricted attendance

Represa de les classes teòriques amb presencialitat restringida per a l’estudiantat de primer de grau

D’acord amb les mesures aprovades el 4 de febrer pel PROCICAT, els campus universitaris podran reprendre, a partir de dilluns dia 8 de febrer, les classes teòriques amb presencialitat restringida per a l’estudiantat de primer curs de grau. L’estudiantat de primer curs de grau de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) haurà de consultar a la seva escola o facultat el detall d’aquesta presencialitat restringida en cada assignatura i grup, d’acord amb el model híbrid adoptat per a aquest curs 2020-2021. 

Pel que fa a la resta de cursos de grau universitari i de titulacions (màsters i postgraus), les autoritats sanitàries demanen que es mantingui únicament l’activitat presencial en les pràctiques i en les avaluacions que s’hagin programat en aquesta modalitat.

Les noves mesures tenen una vigència inicial de dues setmanes prorrogables. 

+ Informació: Comunicat del 05/02/2020


Reanudación de las clases teóricas con presencialidad restringida para los estudiantes de primero de grado

De acuerdo con las medidas aprobadas el 4 de febrero por el PROCICAT, los campus universitarios podrán retomar, a partir del lunes día 8 de febrero, las clases teóricas con presencialidad restringida para los estudiantes de primer curso de grado. Los estudiantes de la Unviersitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) deberán consultar, en su escuela o facultad, el detalle de esta presencialidad restringida en cada asignatura y grupo, de acuerdo con el modelo híbrido adoptado para este curso 2020-2021.

En cuanto al resto de cursos de grado universitario y de titulaciones (másteres y postgrados), las autoridades sanitarias piden que se mantenga únicamente la actividad presencial en las prácticas y evaluaciones que se hayan programado en esta modalidad.

Las nuevas medidas tienen una vigencia inicial de dos semanas prorrogables.

+ Información: Comunicado del 05/02/2020 

 

Lectures for first-year bachelor's degree students are resumed with restricted attendance

In accordance with the measures approved on 4 February by PROCICAT, university campuses will be able to resume lectures with restricted attendance for first-year bachelor's degree students on Monday 8 February. First-year bachelor's degree students at the Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) must consult their schools for details of this restricted attendance for each subject and group, in accordance with the hybrid model adopted for the 2020-2021 academic year.

With regard to other students taking bachelor's, master's and postgraduate degrees, the health authorities require that only the face-to-face practicals and exams scheduled be held.

The new measures will be in place for two weeks and may be extended.

+ Information: Statement 05/02/2020