Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria oberta del Concurs d'idees per innovació i desenvolupament en el sector aeroportuari.

Aquest concurs, organitzat per l'empresa GESNAER en col·laboració amb l'EETAC, té com a objectiu generar una nova àrea de desenvolupament d'Innovació, Recerca i Desenvolupament en el sector aeroportuari (R+D+I),
Convocatòria oberta del Concurs d'idees per innovació i desenvolupament en el sector aeroportuari.

El concurs consta de quatre fases, la primera comença avui:

 

  • Fase 1 – Inscripció i preselecció: del 10 de novembre a l'1 de desembre de 2023, ambdós inclosos. Els estudiants hauran d'enviar una primera idea sense necessitat d'un desenvolupament elaborat (títol i màxim 2 paràgrafs) al formulari d'inscripció. Als grups/persones que superin aquesta primera preselecció se'ls notificarà la seva continuïtat per començar amb la segona fase abans del 23 de desembre del 2023.

 

  • Fase 2 - Desenvolupament d'idees innovadores: En aquesta 2a fase de detecció d'idees diferenciadores i innovadores i Estudi de Viabilitat tècnica i econòmica, cal presentar la idea més desenvolupada en format digital, màxim 40 fulls, format lliure (Word, Power point, etc.), aportant dades de viabilitat tècnica i econòmica per a la seva possible execució. El dia límit per presentar aquesta idea final serà el 9 de febrer de 2024 (inclòs).

 

  • Fase 3 - Avaluació del jurat i comunicació de la idea guanyadora: el 12 de febrer de 2024. La resolució del concurs serà comunicada als participants i/o exposades a la pàgina web www.eetac.upc.edu  i a www.gesnaer.es

 

  • Fase 4 – Acte de presentació de la idea guanyadora i entrega de premi a l'equip guanyador.

 

Hi podran participar les següents persones:

  • Estudiants de grau, màster i doctorat, matriculats a la UPC en el curs 2023/24.
  • Personal laboral de GESNAER CONSULTING SLNE.
  • Equips mixtes (Gesnaer + UPC)

 

Les propostes poden presentar-se de forma individual o en equip, (amb un màxim de 4 persones por equip).

 

S'atorgarà un premi de 3.600 € a l'equip guanyador que presenti la millor idea innovadora i/o diferenciadora segons el parer del jurat. En qualsevol cas, el premi estarà sotmès a les retencions fiscals que determini la legislació vigent. Aquest premi es lliurarà al promotor de l’equip. L'equip premiat serà contractat per l'empresa Gesnaer Consulting per al desenvolupament de la idea i llançament al mercat. Els promotors dels equips premiats es comprometran a col·laborar en un mínim de tres esdeveniments promocionals que s'organitzin tant de la UPC, com de Gesnaer Consulting per a la seva exposició.

 

Consulta les bases oficials i detallades del concurs, així com el full d’inscripció que haureu d’emplenar i enviar a: eetac.practiques.empresa@upc.edu  abans de l’1 de desembre de 2023.