Vés al contingut (premeu Retorn)

Wednesday November 15th - Informative talk about studies abroad (ERASMUS +) 2018-19

On Wednesday November 15th, we plan to have an informative talk about on the existing opportunities that our students have to complete their studies abroad. We will also inform you about the new agreements recently signed for our Bachelor and Master students.
Wednesday November 15th - Informative talk about studies abroad (ERASMUS +) 2018-19

ERASMUS +

--------------------------------------------------------

El dimecres, 15 de Novembre, farem la sessió informativa sobre l'oferta d'Universitats amb què hi ha acords d'intercanvi d'estudiantat.

A la sessió s'informarà sobre terminis, criteris, requisits, tràmits, documentació necessària, sol·licitud de beques, préstecs i tot el que està relacionat amb la mobilitat.

Us demanem que ens confirmeu assistència enviant un email amb el vostre nom, cognom i titulació en la qual esteu matriculats a: eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu

Dia: Dimecres 15 de Novembre
Lloc: Sala d'Actes de l'EETAC (C4-001)
Hora: 13:00 a 15:00

La xerrada està orientada a estudiants de grau, de primer i segon cicle i de màster, ja que els intercanvis poden ser per cursar assignatures o realitzar les pràctiques a empresa o el Treball Final de Grau/Master de qualsevol de les titulacions de l'EETAC durant el curs académic 2018-2019.

--------------------------------------------------------

El miércoles, 15 de Noviembre, haremos la sesión informativa sobre la oferta de Universidades con la que hay acuerdos de intercanvio d'estudiantado.

En la sesión se informará sobre plazos, criterios, rquisitos, trámites, documentación necesaria, solicitud de becas, préstamos i todo lo que está relacionado con la movilidad.

Os pedimos que nos confirméis asistencia mandando un mail con vuestro nombre, apellido y titulación en la que estáis matriculados a : eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu

Cuando: Miércoles 15 de Noviembre
Dónde: Sala de Actos de la EETAC (C4-001)
Hora: 13:00 a 15:00

Esta sesión está dirigida a los estudiantes de grado, de primero y de segundo ciclo y máster, ya que los intercambios pueden realizarse para cursar asignaturas, o para hacer las prácticas en empresa o el trabajo final de cualquiera de las titulaciones de la EETAC durante el curso académico 2018-1019.

--------------------------------------------------------

On Wednesday November 15th, we plan to have an informative talk about on the existing opportunities that our students have to complete their studies abroad. We will also inform you about the new agreements recently signed for our Bachelor and Master students.

During this talk we will provide you with general information that you may need for your mobility to a foreign country, including the deadlines, administrative stuff, necessary documents, application for grants, and so on.

We please ask you to confirm your participation by sending an email with your name, surname and the current degree in which you are enrolled to: eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu

When: Wednesday November 15th, 2017
Where: Conference room of the EETAC (C4-001)
Hour: 1 to 3 pm

This session is intended for all the Bachelor and Master students aiming at going abroad during the academic year 2018-2019. The exchange programs include one or two semester attending lectures abroad, or performing an internship with some foreign company or working on the final project.