Vés al contingut (premeu Retorn)

L'àmbit d'Enginyeria de Telecomunicació de la UPC, al lloc 24 del món al Ranking de Shangai

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es classifica en un total de 18 disciplines de la segona edició del Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, publicada el 28 de juny. Ho fa en dues dels àmbits de les Ciències Naturals: Matemàtiques i Física; en 15 de l’àmbit d’Enginyeria i en una de Ciències Socials: Gestió i Administració. En Enginyeria se situa entre els primers llocs del món en Tecnologia i Ciències Instrumentals (en el qual se situa com la primera a Europa); Enginyeria de Telecomunicació (i quarta d’Europa); Teledetecció, en Ciències de la Computació i en Recursos Hídrics. A escala estatal, la UPC encapçala sis disciplines de l’àmbit de l’Enginyeria.
L'àmbit d'Enginyeria de Telecomunicació de la UPC, al lloc 24 del món al Ranking de Shangai

El Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects editat per Shanghai Ranking Consultancy, ha posicionat la UPC entre les millors institucions del món dins les Enginyeries, àmbit en què apareix en 15 de les 22 disciplines, destacant en Tecnologia i Ciències instrumentals, al lloc 8 mundial (i primera a Europa); Enginyeria de Telecomunicació, al 24 (i quarta a Europa); Teledetecció (Remote sensing), al 39; Ciències de la Computació, al 50; Recursos Hídrics, al 50; Enginyeria Elèctrica i Electrònica, al rang 51-75; Automàtica i Control, al rang 51-75; Enginyeria Civil, al rang 51-75; Enginyeria Química, al 101-150; Enginyeria Metal·lúrgica, al 101-150; Enginyeria Mecànica, al rang151-200; Enginyeria Biomèdica, al rang 201-300; Ciència dels Materials, al rang 201-300; Enginyeria i Ciències de l’Energia, al rang 201-300, i Ciències del Medi Ambient, al rang 301-400.


Seguint en l’àmbit de l’enginyeria, la UPC se situa com la primera universitat del sistema espanyol en sis disciplines: Automàtica i Control; Enginyeria Elèctrica i Electrònica; Enginyeria de Telecomunicació (i quarta a Europa); Enginyeria Metal·lúrgica, Recursos Hídrics i en Tecnologia i Ciències Instrumentals (en aquest darrer àmbit, també la primera a Europa).

Pel que fa a l’àmbit de les Ciències Naturals, la Universitat se situa entre les 200 millors universitats del món en Matemàtiques, concretament en el rang 151-200, i entre les 500 millors en Física, concretament en el rang 401-500.

Així mateix, dins l’àmbit de les Ciències Socials, la UPC se situa en el rang 301-400 mundial en Gestió i Administració.

El Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects posiciona les millors institucions del món en una sèrie de disciplines, el número de les quals ha passat de set, en l'edició anterior, a 52 en l'actual. Les disciplines s'agrupen en cinc grans camps: Ciències Naturals, Enginyeria, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i Ciències Socials. A més, utilitza cinc indicadors: número de publicacions, número de publicacions en revistes d'alt impacte, impacte normalitzat de les citacions, percentatge de publicacions amb coautoria internacional i premis guanyats pel Personal Docent i Investigador (PDI). El pes de cada indicador varia en funció de la disciplina, si bé l’indicador ‘Premis guanyats’ no és d’aplicació a totes les disciplines.

Quant a la metodologia per elaborar el Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, en l’edició d’enguany s’ha reduït el número d’indicadors, s'han redefenit els que queden i s’ha tornat a les bases de dades de Clarivate Analytics (Web of Science, InCites i Journal Citation Reports) deixant d’incorporar la incursió a Elsevier (Scopus) que es va fer l'any passat.