Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentació del Balsells Graduate Fellowship Program

Dimecres dia 19 de setembre de 13:00 a 14:30 a la Sala d'Actes de l'EETAC / On Wednesday, September 19th at 1:00 p.m. at the EETAC Auditorium: presentació del Balsells Graduate Fellowship Program / we will present the Balsells Graduate Fellowship Program.
Presentació del Balsells Graduate Fellowship Program

Dimecres dia 19 de setembre a les 13:00 a la Sala d'Actes de l'EETAC, tindrà lloc la presentació  del Balsells Graduate Fellowship Program a càrrec del Dr. Sergio Gago Masague, Asst. Professor of Teaching de la University of California, Irvine, i Coordinador del Balsells Graduate Fellowship Program.

El Balsells Graduate Fellowship Program de les universitats de University of Colorado Boulder (UCB), University of Colorado Colorado Springs (UCCS) i University of California, Irvine (UCI) proporciona beques de postgrau i ajudes per permetre a alumnes excepcionals de Catalunya obtenir títols de màster i de doctorat en qualsevol camp de l'enginyeria en les tres universitats. Hi ha un nou programa a la Universitat de Califòrnia a Davis (UCD) que es centra en les ciències agrícoles.

On Wednesday, September 19th at 1:00 p.m. at the EETAC Auditorium, Dr. Sergio Gago Masague, Asst. Professor of Teaching at the University of California, Irvine, and Coordinator of the Ballsells Graduate Fellowship Program will present the Balsells Graduate Fellowship Program to our students.

The Balsells Graduate Fellowship Program of the University of Colorado Boulder (UCB), University of Colorado Colorado Springs (UCCS) and University of California, Irvine (UCI) provides postgraduate grants and grants to allow exceptional students of Catalonia to obtain Master and Doctorate degrees in any field of engineering in the three universities. There is a new program at the University of California at Davis (UCD) that focuses on agricultural sciences.


Més informació / More information: 

Important

Aquesta activitat permet fer reconeixement de crèdits optatius als estudis de Grau de l’EETAC:

Organització i/o participació en les jornades, seminaris i/o conferències organitzades per professors de l’EETAC o pel Campus**
** Tan sols es reconeixeran les activitats que hagin estat anunciades com a recognoscibles prèviament a la seva realització. En el cas d’activitats organitzades pel Campus caldrà el vist i plau de la direcció de l’EETAC.
Els estudiants són els responsables de portar, el dia de l’activitat, el certificat d’assistència (descarregat de la web de l’Escola) que signarà el professor/organitzador. És responsabilitat dels estudiants guardar els certificats i presentar-los com a comprovant quan demani el reconeixement de crèdits.