Vés al contingut (premeu Retorn)

Sessió informativa dels programes de Mobilitat/Sesión informativa sobre los programas de Movilidad/Informative talk about Mobility programs

Dimarts 20 de novembre/Martes 20 de noviembre/On Tuesday November 20. Sessió informativa dels programes de Mobilitat/Sesión informativa sobre los programas de Movilidad/Informative talk about Mobility programs.
Sessió informativa dels programes de Mobilitat/Sesión informativa sobre los programas de Movilidad/Informative talk about Mobility programs

El proper 20 de novembre hi haurà la sessió informativa dels programes de Mobilitat què es poden fer dins dels estudis universitaris. Durant la presentació farem una ullada a l'oferta del catàleg d’universitats amb les quals existeix un acord d'intercanvi d'estudiants de GRAU i MASTER.

Aquesta sessió està dirigida al estudiants de graus i màsters interessats a fer un intercanvi durant el curs acadèmic 2019-2020. Els intercanvis poden realitzar-se per cursar assignatures, o per fer les pràctiques en empresa o el treball final de qualsevol de les titulacions de la EETAC.

Durant l'exposició s'informarà sobre els terminis, criteris, requisits, tràmits, documentació necessària, sol·licitud de beques, préstecs i tot el que està relacionat amb la mobilitat.

Us demanem que ens confirmeu assistència enviant un email amb el vostre nom, cognom i titulació en la qual esteu matriculats a eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu

Quan: dimarts 20 de novembre de 2018

On: sala de actes de l'EETAC (C4-001)

Hora: de 13.00 a 15.00 hores

El miércoles 20 de noviembre habrá la sesión informativa sobre los programas de Movilidad durante los estudios universitarios. Además os presentaremos la oferta de las Universidades con las que existe un acuerdo de intercambio de estudiantes de GRADO y MASTER.

Esta sesión está dirigida a los estudiantes de grado y máster interesados en hacer un intercambio durante el curso académico 2019-2020. Los intercambios pueden realizarse para cursar asignaturas, o para hacer las prácticas en empresa o el trabajo final de cualquiera de las titulaciones de la EETAC.

Durante la exposición se informará sobre los plazos, criterios, requisitos, trámites, documentación necesaria, solicitud de becas, préstamos y todo lo que está relacionado con la movilidad.

Os pedimos que nos confirméis asistencia mandando un mail con vuestro nombre, apellido y titulación en la que estáis matriculados a eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu

Cuando: martes 20 de noviembre de 2018

Dónde: sala de actos de la EETAC (C4-001)

Hora: de 13.00 a 15.00 horas

On Wednesday November 20, we plan to have an informative talk on the existing opportunities that our students have to complete their studies abroad. We will also inform you about the new agreements recently signed for our Bachelor and Master students.

This session is intended for all the Bachelor and Master students aiming at going abroad during the academic year 2019-2020. The exchange programs include one or two semester attending lectures abroad, or performing an internship with some foreign company or working on the final project. 

During this talk we will provide you with general information that you may need for your mobility to a foreign country, including the deadlines, administrative stuff, necessary documents, application for grants, and so on.

We please ask you to confirm your participation by sending an email with your name, surname and the current degree in which you are enrolled to eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu

WhenTuesday November 20, 2018

Where: C4-001

Hour: 1 to 3 pm