Vés al contingut (premeu Retorn)

Títols universitaris oficials

(English version)

SOL·LICITUD DEL TÍTOL I DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)

El títol oficial és el document expedit per la Universitat que acredita la total superació d’un pla d’estudis de caràcter oficial, amb validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional d’acord amb la normativa vigent. El caràcter i validesa del títol oficial tindrà tots els efectes des de la data de certificació del pagament dels drets de la seva expedició.

En el moment que compliu amb tots els requisits acadèmics i econòmics, es tancarà el vostre expedient i s’activarà de manera automàtica el tràmit de sol·licitud de títol al menú lateral esquerre de l'e-Secretaria.

A continuació disposeu d’un vídeo resum que explica com realitzar el tràmit per l’e-Secretaria. Recordeu tenir la documentació preparada abans d’iniciar el tràmit:

Aquelles persones titulades que no teniu accés a l’e-Secretaria, també podeu sol·licitar el títol de manera telemàtica, però en aquest cas heu de contactar prèviament amb la secretaria acadèmica del Campus fent un tiquet Demana perquè us indiquin les instruccions per fer aquest tràmit.

 

  

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL I/O DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)

Si un cop sol·licitat el títol les teves dades personals que hi consten (nom i/o cognoms, nacionalitat, etc.) s'han modificat, pots sol·licitar un duplicat del títol amb les noves dades. També pots sol·licitar el duplicat del títol perquè l'original s'ha malmès o l'has extraviat.

En cas de pèrdua del títol pots sol·licitar el duplicat de títol sempre i quant s'anuncïi, prèviament, la pèrdua al BOE. Per tal de publicar l'anunci al BOE, comunica a Gestió Acadèmica el teu interés en gestionar el duplicat del títol per pèrdua a través d'un tiquet DEMANA (demana.upc.edu/osdcbl/login.php). Gestió Acadèmica s'encarregarà de tramitar la redacció de l'anunci per publicar al BOE i et farà arribar la corresponent taxa administrativa i les instruccions per procedir a la validació del pagament. Un cop abonades les taxes, des de Gestió Acadèmica es tramitarà la inserció definitiva de l'anunci al BOE. Passat un mes des de la publicació de l'anunci al BOE, et podràs personar a l'Oficina Oberta per tal de sol·licitar el duplicat del títol. 

Per poder sol·licitar el duplicat del títol, cal que et presentis personalment a l'Oficina Oberta en horari d'atenció a l'usuari i que presentis la documentació següent:

 • Títol original (excepte en el cas de pèrdua).
 • En el cas de pèrdua: documentació d'anunci en el BOE.
 • En el cas de canvi de dades personals: copia del llibre del Registre Civil on es reflexa el canvi.
 • Persones amb nacionalitat espanyola: Cal presentar original i fotocòpia del DNI vigent.
 • Persones amb nacionalitat estrangera: Cal presentar original i fotocòpia del Passaport vigent o original i fotocòpia del document d'identitat del país corresponent i NIE vigent.

Caldrà que revisis i signis la sol·licitud que se't proporcionarà i que abonis la taxa corresponent. El cost del duplicat del títol ve determinat pel Decret de Preus Públics publicat anualment al DOGC de la Generalitat de Catalunya

 


RECOLLIDA DEL TÍTOL I/O DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)

Un cop rebem els títols oficials i/o SET a la Àrea de Gestió Acadèmica, ens posem en contacte amb la persona interessada per correu electrònic per tal de notificar la recepció i indicar el procediment de recollida.

 

Qui i com pot recollir el títol

Els procediments i les vies de recollida del títol universitari queden establerts pel Ministeri d'Educació tal com queda publicat en el BOE núm. 167 del 13 de juliol de 1988, apartat sisé.

La recollida es pot fer per les vies següents:

 

1. Presencialment:

 • Pot recollir el títol la persona titulada o una tercera persona presentant un poder notarial d'autorització en el seu nom per poder realitzar el tràmit.
 • La recollida es pot fer durant tot el curs acadèmic mitjançant cita prèvia i aportant la documentació pertinent.
 • Prèviament al lliurament del títol haureu de signar en el llibre de registre i el document de recepció del mateix.

 

2. Sol·licitant l'enviament a oficines oficials (en cas de residir fora de la província de Barcelona).

 • Si actualment residiu fora de la província de Barcelona podeu sol·licitar l'enviament del títol oficial a organismes oficials com són la delegació o subdelegació del govern i les ambaixades o consolats d'Espanya a l'estranger.
 • Tant la sol·licitud com el seu seguiment s'haurà de fer mitjançant l'e-Secretaria.
 • Quan l'estat de la sol·licitud sigui "Títol enviat" caldrà que us poseu en contacte amb l'organisme oficial per tal de concretar, si escau, la cita prèvia per a la recollida.

 

Documentació necessària

 • Persones amb nacionalitat espanyola: Cal presentar original del DNI, passaport o carnet de conduir vigents.
 • Persones amb nacionalitat estrangera: Cal presentar original del Passaport vigent. El Passaport es por substituir pel NIE si és dels que porta la fotografia o si s'és ciutadà d'un pais membre de la Comunitat Econòmica Europea o de Suïsa es pot identificar pel Document d'identitat del país d'origen vigent més el certificat de registre de ciutadà de la Unió.
 • Si la recollida la realitza una persona autoritzada ha de presentar còpia i original del poder notarial juntament amb una fotocòpia del DNI (o del document acreditatiu mencionat anteriorment) tant de la persona interessada com de l'autoritzada.
 • Si s'ha canviat el nom i/o els cognoms amb posterioritat a la sol·licitud del títol oficial cal aportar l'original i una còpia del document del Registre Civil.

 


SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE TÍTOL EN TRÀMIT

Mentre no s’edita el teu títol pots demanar l’expedició d’un certificat substitutori del títol (CTT).

Has de fer constar si el vols en català o castellà (si no ho especifiques, l’emetrem en castellà) mitjançant una instancia al Director accedint a la Seu Electrònica de la UPC. Al registrar la teva sol·licitud, hauràs d'adjuntar obligatòriament el document identificatiu vàlid i vigent.

Aquesta certificació et servirà per poder-te col·legiar, presentar-lo a administracions estrangeres, etc.