Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmits posteriors al procés de matrícula

A continuació es descriuen les sol·licituds que pots fer després de la matrícula:

 

La data de la sol·licitud i la data de publicació de la resolució la pots consultar a la pàgina Calendaris de Matrícula i Avaluació

 • Si és la teva primera matrícula de grau a l'EETAC, consulta el calendari que et correspon d'entre els tres casos següents:

  • Estudiantat de NOU ACCÉS.
  • Estudiantat d'accés per CANVI d'UNIVERSITAT i/o d'ESTUDIS UNIVERSITARIS. 
  • Estudiantat que vol accedir a les DOBLES TITULACIONS (ACCÉS CENTRE).
 • Si ja estàs cursant un grau a l'EETAC, consulta el calendari POSTERIOR a la matrícula.

La resolució a la teva sol·licitud la podràs consultar a la mateixa adreça d'Internet que has fet servir per tramitar la sol·licitud.

 

CANVI DE GRUP

Tipus

En què consisteix

Qui resol

Requisits

On tramitar-ho

Canvi de grup immediat


Pots realitzar un canvi de grup de les assignatures matriculades i que disposin de places lliures a d’altres grups

Automàticament

Places disponibles

e-Secretaria → MATRÍCULA → Canvi de grup

Intercanvi de grup

(NOVETAT )


Permet modificar la teva matrícula intercanviant el grup d’una assignatura amb un altre estudiant

Automàticament

Acceptació per part de l’altre estudiant

e-Secretaria → MATRÍCULA → Intercanvi de grup


Es manté el tràmit de sol·licitud de canvi de grup al Cap d'Estudis.

 

Aquesta opció estarà restringida als estudiants que no han pogut aconseguir el canvi de grup mitjançant els dos procediments anteriors i que tenen un motiu que els fa imprescindible el canvi de grup. El Cap d'estudis no es mirarà cap sol·licitud que no vagi acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui la necessitat del canvi.

 

Canvi de grup al Cap d’Estudis

Pots sol·licitar un canvi de grup de les assignatures matriculades i que no disposin de places lliures

Cap d’estudis

Documentació acreditativa

e-Secretaria → INSTÀNCIES → Relacionats amb la Matrícula → Canvi de grup

  

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA

 • Pots tramitar telemàticament la sol·licitud de modificació de matrícula a través de: e-SecretariaINSTÀNCIES → Relacionats amb la Matrícula → Modificació de matrícula (si des d'aquesta opció no pots seleccionar l'assignatura que vols afegir a la teva matrícula, prova-ho des de l'opció "Poder matricular assig.").
 • Si la teva sol·licitud ha estat resolta com "ACCEPTADA" serà modificada d’ofici. La nova matrícula la trobaràs a l’e-secretaria dintre del termini "Termini de modificació de les matrícules amb sol·licitud de VARIACIONS DE MATRÍCULA acceptada" que trobaràs al calendari Matrícula d'estudiants no nous. És molt important que comprovis el camp d'observacions de la resolució de la teva sol·licitud per veure si hi ha cap gestió addicional.

  

BAIXA ACADÈMICA

 • La normativa acadèmica de grau i màster de la UPC, en el seu apartat 2.7 Modificacions de matricula estableix: "Els estudiants poden sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures fins a les dates que, a aquest efecte, estableix el calendari acadèmic, fet que no comporta el retorn de l’import de la matrícula. En cap cas no es pot demanar la baixa acadèmica d’assignatures de matrícula obligatòria pel fet que siguin prerequisits o correquisits o perquè estiguin afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa."
 • Pots tramitar telemàticament la sol·licitud de baixa acadèmica a través de: e-Secretaria → INSTÀNCIES → Relacionats amb la Matrícula → Treure assignatures matrícula.
 • Si la teva sol·licitud ha estat resolta com "ACCEPTADA" serà modificada d’ofici. La nova matrícula la trobaràs a l’e-secretaria dintre del termini "Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures ACCEPTADES" que trobaràs al calendari Matrícula d'estudiants no nous. És molt important que comprovis el camp d'observacions de la resolució de la teva sol·licitud per veure si hi ha cap gestió addicional.
 • En cap cas l’acceptació d’una sol•licitud de baixa acadèmica d’assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l’import de la matrícula.