Vés al contingut (premeu Retorn)

Convalidació per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)

Descripció

Si vols saber si el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que has cursat dona dret a convalidar assignatures als estudis que s'imparteixen a l'escola cal que consultis el següent document: Convalidació per CFGS a l'EETAC.

Si curses un dels Graus de l'àmbit de l'Aeronàutica o una Doble Titulació d'accés per Preinscripció Universitària no podràs convalidar cap assignatura per haver cursat un CFGS.

 

Calendari

Hauràs de formalitzar la convalidació d'aquestes assignatures en el moment de la teva matrícula.

 

Procediment

Quan s’accedeix per estudis  via 4 (CFGS) o via 8 (CFGS + estudis universitaris)

En el moment de formalitzar la matrícula el programa detecta els estudiants que han accedit als estudis per la via 4 (estudiants que han cursat un CFGS) i per la via 8 (estudiants que han cursat un CFGS i que ja han estat algun cop matriculats a la universitat).

També detecta el codi del CFGS que l’estudiant ha cursat i si és un dels inclosos a la llista de CFGS que donen dret a convalidar assignatures, prepara la matrícula per a que l’estudiant pugui seleccionar les assignatures i convalidar-les.

Passos que caldrà seguir:

 1. Formalitzar la matrícula a l’eSecretaria el dia assignat, a partir de l’hora assignada.
 1. Sel·leccionar les assignatures. A la matrícula l’estudiant es trobarà les assignatures que pot convalidar. La diferència amb la resta d’assignatures és que en aquestes assignatures trobarà el Grup CONV. Si l’estudiant vol convalidar l’assignatura ha de triar el grup CONV, si ho fa pagarà el 20% de l’import de la matrícula de l’assignatura i no la cursarà.
 1. Pagar la taxa per l’estudi de la convalidació del seu expedient. Aquesta taxa és obligatòria per a TOT l'estudiantat que sol·liciti aquest tràmit i es fixa anualment al Decret de Preus PúblicsPots consultar l'import d'aquesta taxa del present curs acadèmic al següent enllaç. 


Quan s’accedeix per més d’un CFGS

Passos que caldrà seguir:

 1. Sol·licitar la Convalidació, posant un tiquet a DEMANA OSD seleccionant les opcions.

Tema d'ajuda: "Reconeixement/Convalidacions"
Tràmit: "Convalidacions de crèdits per haver superat un CFGS"

 1. Registrar la demanda a la Seu Electrònica de la UPC, seleccionant l’opció Instància adreçada al Director/Directora o Degà/Degana per qüestions acadèmiques. Indicar el centre responsable de la sol·licitud. Haurà d’adjuntar la documentació següent: 

Títol o resguard de la sol·licitud del títol o certificat acadèmic del CFGS

 1. Pagar la taxa de l’estudi de convalidació (taxa fixada anualment pel Decret de Preus PúblicsSi ets estudiant de la UPC et trobaràs la taxa a la teva e-Secretaria. 
 1. Rebràs l’informe de convalidacions en aquest mateix tiquet DEMANA, i es procedirà a modificar la matrícula, si s’escau.

 

Informació addicional

El tràmit per sol·licitar la convalidació per CFGS implica aconseguir el dret a convalidar les assignatures establertes. L'estudiantat que genera aquest dret pot triar, en el moment de la matrícula, una d'aquestes dues opcions:

  A.  Convalidar cadascuna de les assignatures a les que hi té dret

Per fer-ho, cal triar el grup CONV en el camp "grup de matrícula" de l'aplicatiu de matrícula.

L'assignatura quedarà superada i a l'expedient acadèmic sortirà sense nota numèrica i amb la nota descriptiva "Convalidada". A partir d'aquest moment no es podrà cursar l'assignatura.

Cal tenir en compte que les assignatures convalidades no es tenen en compte en el càlcul del rendiment (paràmetre alfa), ni pel recompte de crèdits matriculats a efectes de beques. Les assignatures convalidades no es tenen en compte tampoc en l'aplicació de la normativa del primer any, on s'estableix que l'estudiant ha de matricular, cursar i superar un mínim de 12 crèdits ECTS.

 

  B. Cursar l'assignatura.

(Opció recomanable si es té un especial interès en rebre els continguts de l'assignatura o si no s'està segur de tenir els coneixements que s'assolirien cursant-la).

Per fer-ho, cal triar el grup horari que es vulgui en el camp "grup de matrícula" de l'aplicatiu de matrícula (no el grup CONV).

En aquest cas l’estudiant pagarà el 100% de l’import de la matrícula de l’assignatura perquè la cursarà.

L'assignatura serà avaluada segons el rendiment demostrat per l'estudiantat.

   • En el cas de superar l'assignatura, aquesta s'incorporarà a l'expedient de l'estudiantat amb la nota numèrica i descriptiva assolida en l'avaluació, a partir d'aquest moment ja no es podrà convalidar l'assignatura.
   • En el cas de suspendre l'assignatura, l'estudiantat podrà, al següent quadrimestre en el qual s'imparteixi l'esmentada assignatura, triar en el moment de la matrícula si la torna a cursar (Opció B amb el conseqüent recàrrec per segona matrícula - percentatge fixat al Decret de Preus Públics) o si convalida l'assignatura (Opció A).