Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement per estudis universitaris previs realitzats dins l'àmbit nacional

Termini de sol·licitud

Els “Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS” es troben al  “Calendari d’accés i matrícula d’estudiants NOUS de Grau” dels Calendaris de Matrícula i Avaluació.

 

Qui pot sol·licitar un estudi de reconeixements per estudis oficials previs?

 • Els estudiants que vulguin obtenir un informe previ de reconeixements. Aquest informe et permetrà saber per avançat les assignatures que et seran reconegudes.

 

Com sol·licitar un estudi de reconeixements per estudis oficials previs?

Lloc on fer la sol·licitud: DemanaUPC - OSD.

Tema d’ajuda: Informació de matrícula estudiants Nous de Grau
Tràmit: Reconeixement per altres estudis universitaris

Passos a seguir:

 1. Emplenar i signar la següent SOL·LICITUD i adjuntar-la en un tiquet DemanaUPC - OSD.
 1. Aportar la següent DOCUMENTACIÓ respecte als estudis d'origen segons:

A. Si ets estudiantat de l'EETAC i vols demanar reconeixements al mateix centre:

 • Temari de les assignatures no comunes entre els 2 plans d'estudi origen i destí del reconeixement.
 • Pla d'estudis NOMÉS en el cas de sol·licitar reconeixements d'assignatures no comunes entre els 2 plans d'estudi origen i destí del reconeixement.
 • NO cal presentar Certificat Acadèmic Personal.

B. Si ets estudiantat de la UPC (qualsevol centre excepte EEABB i EETAC)

 • Temari de totes les assignatures superades o Guia docent.
 • Pla d'estudis.
 • NO cal presentar Certificat Acadèmic Personal.

 C. Si ets estudiantat d'una universitat espanyola (NO UPC)

 • Certificat Acadèmic Personal (original o fotocòpia compulsada).
 • Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent.
 • Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen.
 1. Un cop presentada la sol·licitud l’estudiant haurà de liquidar la taxa per l’estudi de la convalidació del seu expedient. Aquesta taxa és obligatòria per a TOT l'estudiantat que sol·liciti aquest tràmit i es fixa anualment al Decret de Preus Públics. Pots consultar l'import d'aquesta taxa del present curs acadèmic al següent enllaç.

 

Quan podràs saber les assignatures que t’han estat reconegudes? 

Tant bon punt hi hagi la resolució per part de la Comissió de Reconeixement de l’escola, que és qui resol els expedients, penjarem l’informe de les assignatures que pots reconèixer/convalidar al tiquet DEMANA UPC OSD que has fet servir per fer-nos arribar la sol·licitud. 

 

Matrícula de les assignatures reconegudes

Les assignatures reconegudes s'han de matricular perquè constin en el teu expedient. Podeu consultar el preu dels crèdits reconeguts/convalidats al següent enllaç.

Quan pengem l’informe de les assignatures que pots reconèixer et direm si les assignatures te les trobaràs a la teva matrícula per a que les seleccionis, o si caldrà que facis una matrícula provisional per incorporar-les més endavant.

 

Informació general

Tot el procediment, els requisits i la documentació necessària estan regulats a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Master.

 • Reconeixement als estudis de Grau. A les titulacions de grau, les assignatures cursades en una universitat estrangera es consideren "convalidades" i les cursades en una universitat espanyola es consideren "reconegudes".
 • Reconeixement als estudis de Màster. Les assignatures al màster es consideren "reconegudes".