Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement per estudis universitaris previs realitzats dins l'àmbit nacional

Termini de sol·licitud

Els terminis són fixats pel calendari acadèmic de la UPC. Consulta l'apartat "terminis per a la sol·licitud de reconeixement i/o convalidació".

 

 

Les persones de nou accés poden sol·licitar el reconeixement el mateix dia de matrícula.

 

 

Qui pot sol·licitar un estudi de reconeixements per estudis oficials previs?

 • Els estudiants que vulguin obtenir un informe previ de reconeixements. Aquest informe et permetrà saber per avançat les assignatures que et seran reconegudes.

 

Com sol·licitar un estudi de reconeixements per estudis oficials previs?

Lloc on adreçar-se: L'Oficina Oberta.

Passos a seguir:

 1. Emplenar i signar la següent SOL·LICITUD.
 1. Pagar la TAXA de l'estudi de reconeixement/convalidacions.
 • La taxa és obligatòria per TOT l'estudiantat que sol·liciti aquest tràmit.
 • Es recomana fer el pagament amb targeta de crèdit/dèbit al moment de fer la sol·licitud.
 • Aquesta taxa es fixa anualment al Decret de Preus Públics. Pots consultar l'import d'aquesta taxa del present curs acadèmic al següent enllaç.
 1. Aportar la següent DOCUMENTACIÓ respecte als estudis d'origen segons:

A. Si ets estudiantat de l'EETAC i vols demanar reconeixements al mateix centre:

 • Temari de les assignatures no comunes entre els 2 plans d'estudi origen i destí del reconeixement.
 • Pla d'estudis NOMÉS en el cas de sol·licitar reconeixements d'assignatures no comunes entre els 2 plans d'estudi origen i destí del reconeixement.
 • NO cal presentar Certificat Acadèmic Personal.

B. Si ets estudiantat de la UPC (qualsevol centre excepte ESAB i EETAC)

 • Temari de totes les assignatures superades o Guia docent.
 • Pla d'estudis.
 • NO cal presentar Certificat Acadèmic Personal.

 C. Si ets estudiantat d'una universitat espanyola (NO UPC)

 • Certificat Acadèmic Personal (original o fotocòpia compulsada).
 • Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent.
 • Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen.

 

Quan podràs saber les assignatures que t’han estat reconegudes? 

Tant bon punt hi hagi la resolució per part de la Comissió de Reconeixement de l’escola, que és qui resol els expedients, et farem arribar un correu electrònic per tal de que vinguis a recollir l’informe de les assignatures que pots reconèixer/convalidar. 

 

Matrícula de les assignatures reconegudes

Les assignatures reconegudes s'han de matricular perquè constin en el vostre expedient. Podeu consultar el preu dels crèdits reconeguts/convalidats al següent enllaç.

 

Informació general

Tot el procediment, els requisits i la documentació necessària estan regulats a la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Master.

 • Reconeixement als estudis de Grau. A les titulacions de grau, les assignatures cursades en una universitat estrangera es consideren "convalidades" i les cursades en una universitat espanyola es consideren "reconegudes".
 • Reconeixement als estudis de Màster. Les assignatures al màster es consideren "reconegudes".