Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés dobles titulacions EETAC amb el tràmit d'accés al centre

L'EETAC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació de l'àmbit de les telecomunicacions:

 


Requisits d'accés

 • Haver superat la fase inicial dels estudis de grau d'origen.
 • La nota d’accés de l’estudiant a la titulació d'origen ha de superar la nota de tall que va tenir la segona titulació sol·licitada l’any que l’estudiant va accedir a la universitat.


Procediment d'accés

Un cop superada la Fase Inicial als estudis de Telecomunicacions Grau (Fase Comuna) en Enginyeries: Sistemes de Telecomunicació - Telemàtica, l'estudiant/a podrà seleccionar a la següent matrícula l'accés a la Doble Titulació directament a l'aplicatiu de matrícula sense haver de fer cap altre tràmit.

Caldrà presentar la sol·licitud durant el període establert al calendari en els 2 casos següents:

 • Si es va superar la Fase Selectiva/Fase Inicial dels estudis (Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Grau en Enginyeria Telemàtica) abans del 2015-2 (Juny/Juliol 2016).
 • Si no es va escollir la Doble Titulació a la primera matrícula després de superar la Fase Inicial.

Sol·licitud:

 • Accedir a la Seu Electrònica de la UPC i selecciona l’opció “Instància al Director/Directora, Degà/Degana per temes acadèmics. Un cop dins seleccionar el centre responsable de la sol·licitud i adjuntar la sol·licitud d’accés.

 • La persona interessada haurà de posar un tiquet DEMANA OSD, adjuntant la sol·licitud d'accés i seleccionant les opcions:

Tema d'ajuda: Accés
Tràmit: Accés Doble titulació

En el cas que la sol·licitud sigui acceptada, a l'e-Secretaria apareixerà l'expedient de la Doble Titulació obert. En el cas de que la sol·licitud sigui denegada, es publicarà en aquesta mateixa prestació la resolució motivada dels estudiants exclosos.


Calendari

Consulta les dates clau al Calendari d'accés i matrícula d'estudiants a les dobles titulacions (accés centre) dels Calendaris de matrícula i avaluació.


Procediment de gestió i matrícula

Quan s'accedeix a la Doble Titulació s'obre un expedient de gestió i l'estudiant/a realitza totes les matrícules de les assignatures a cursar de les dues titulacions, així com el Treball de Fi de Grau (TFG), que es formalitzarà en dues matrícules (un TFG per cada titulació) encara que es faci un únic projecte interdisciplinar.

 

Aspectes significatius sobre la gestió dels expedients de les Dobles Titulacions

 • Als Graus de Telecomunicacions les pràctiques curriculars són obligatòries. Per això cal que les Pràctiques Externes que es realitzin tinguin correspondència al Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i al Grau en Enginyeria Telemàtica.
 • Cal aconseguir la competència genèrica en 3a llengua per poder obtenir un títol de grau. Atès que la competència genèrica en tercera llengua va associada a l'estudiant/a i no a la titulació, només caldrà acreditar-la un cop.
 • Les activitats d'extensió universitària que donen dret al reconeixement de crèdits optatius serveixen per a reconèixer crèdits a les dues titulacions. Una mateixa activitat dóna dret a reconèixer crèdits a cada una de les dues titulacions.
 • Els programes de mobilitat poden donar dret al reconeixement d'assignatures a les dues titulacions, d’acord amb allò establert al precompromís de mobilitat.
 • L'estudiant/a d'una doble titulació pot gaudir de beca del MEC en les dues titulacions, si la convocatoria de beques ho autoritza i l'estudiant/a compleix els requisits establerts en aquesta convocatoria. Tots els dubtes i preguntes sobre la gestió de les beques es poden adreçar a:  https://demana.upc.edu/sga/ , seleccionant el tema d'ajuda "BEQUES".
 • En el moment de matricular el treball de fi de grau, cal matrícular aquesta assignatura a cada titulació, encara que es faci un únic projecte interdisciplinar que serveixi per a les dues titulacions.
 • Quan es finalitzen els teus estudis de doble titulació cal tramitar dos títols i, per tant, cal abonar les taxes associades al tràmit de cada sol·licitud de títol.
 • Si es reconeixen/convaliden crèdits per altres estudis universitaris cal tenir en compte que cal cursar un mínim de 60 ECTS a cada titulació, requisit indispensable per obtenir el títol.