Vés al contingut (premeu Retorn)

Mesures extraordinàries per l'alerta de salut pública pel COVID-19

 

En aquesta pàgina podeu consultar un resum dels canvis respecte el funcionament del quadrimestre convencional arran de la suspensió de les activitats lectives presencials decretada per la UPC el 13 de març del 2020 seguint les indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc de l’alerta de salut pública pel COVID-19. Com bé sabeu, aquesta planificació està subjecte a possibles canvis que es puguin produir en funció de l'evolució de la situació.

 

 

 1. Reinici classes presencials: 14 d'abril de 2020 (tornant de Setmana Santa). Aquesta data és PROVISIONAL i és MOLT probable que properament s'endarrereixi oficialment.

 

 1. Termini de renuncia a la matrícula: 17 d'abril de 2020 (definitiiu i improrrogable).

 

 1. Modificacions calendari lectiu:

  • Setmanes lectives no presencials.

   • del 16 al 20 de març
   • del 23 al 27 de març
   • del 30 de març al 3 d'abril

  • Modificacions post-reincorporació (setmanes lectives presencials)

   • Cancel·lació del Fòrum Aerotelecom i la Castelldefesta
   • Tots els dies laborables entre el 14 d'abril i el 29 de maig són lectius.
   • Els dies 2 i 3 de juny es farà horari de dilluns i divendres, respectivament.

 

 1. Exàmens

  • Exàmens de mig quadrimestre (MQ) suprimits

  • Exàmens final de quadrimestre (FQ):

   • Poden acumular el pes de l'examen de mig quadrimestre (sempre que la suma MQ+FQ no superi el 50%. Modificació de criteris d'avaluació si cal)
   • Dates: del 8 al 25 de juny de 2020 (nou calendari en elaboració)
   • Duració: 3h

 

 1. Avaluació

  • Publicació de notes: 30 de juny
  • Tancament de notes: 2 de juliol

 

 1. Horaris

  • Durant les setmanes lectives no presencials:

   • Les comunicacions es realitzaran via el fòrum d'avisos del campus virtual (ATENEA) de cada assignatura. Els estudiants s'han d'assegurar que tenen el correu electrònic ben configurat i que reben els missatges.

   • Docència asíncrona (diferida): el professor penjarà els materials al campus virtual de l'assignatura (ATENEA) i informarà degudament a través del fòrum d'avisos dels terminis per servir-se'n en mode d'autoaprenentatge i de les entregues.

   • Docència síncrona (en temps real):

    • Cada assignatura té reservats els dies i franges horàries de les sessions tal i com figuren als horaris.

    • El professor avisarà amb temps suficient de l'utilització de la franja horària per fer docència en temps real i posarà els mitjans per la connexió remota.

    • L'estudiant té la responsabilitat d'estar disponible per fer classes remotes o actes d'avaluació en les franges corresponents al seu grup de matrícula.

   • Sessions de laboratoris presencials:

    • Les sessions de laboratori que requereixin presencialitat queden postposades fins al retorn a la presencialitat o substituides per d'altres activitats remotes segons indiqui el professor.

 

 1. Canalització dubtes/queixes EETAC: info.eetac@upc.edu

 

 1. Treball Final d'Estudis (TFEs)

  • Oferta i assignació: a través de SIA (com sempre).

  • Matrícula

   • En període ordinari de matrícula (propera convocatòria al juliol).

   • Les matrícules fora de termini es demanaran via DEMANA-OSD (Tema d'ajuda: TFG-TFM/thesis; Matricula/Enrollment-Registration) i les haurà d'autoritzar el cap d'estudis.

  • Supervisió: remota, amb les eines que indiqui el director.

  • Defensa:

   • Termini

    • Matriculats al juliol/setembre de 2019 (i actualment en extensió)defensa en convocatòria extraordinària fins al 8 de juliol.

    • Matriculats al febrer de 2020: defensa en convocatòria ordinària fins al 8 de setembre.

   • Designació del tribunal: a SIA (com sempre).

   • Acte de la defensa: es podran realitzar de forma remota per videoconferència.

   • Avaluació: signatures electròniques actualment en estudi.

    • TFGs: introducció de notes online al SIA (no caldrà imprimir l'acta ni signar-la).

    • TFMs: el secretari haurà d'imprimir l'acta, signar-la, escanejar-la i enviar-la a eetac.gestio.academica@upc.edu.

  • TFEs en empresa o centre de recerca: Segueix el procés acadèmic al marge del conveni només si es pot garantir fer les tasques des de casa (TFE en empresa no presencial).

 

 1. Pràctiques/TFEs en empresa

  • Els convenis vigents amb els que l'empresa pot garantir el teletreball de l'estudiant es poden continuar; fins i tot, es poden demanar pròrrogues/ampliacions dels convenis vigents, sempre i quan es cumpleixi la normativa i es pogui garantir el teletreball. Els que no, s'ha de demanar pròrroga per completar les hores que falten quan es torni a la presencialitat.

  • Els convenis nous no es firmaran fins a la reobertura.

  • Els convenis nous per TFE en empresa, amb els que es pot garantir el teletreball, es poden signar electrònicament fins que es torni a la presencialitat

 

 1. Matrícula

  • En període ordinari de matrícula (propera convocatòria al juliol).

 

 1. Expedició de títols

  • Durant el confinament no es podran entregar els títols que hi ha a la UTG pendents de recollir.

  • Les noves sol·licituds d'expedició de títol s'hauran de fer de forma presencial tan bon punt acabi el confinament

  • En cas d'urgència, per acreditar que esteu titulats davant de tercers, podeu obrir un tiquet a DEMANA OSD tot seleccionant les següents opcions:

   • Tema d'ajuda: Títol/Degree Certificat
   • Tràmit: Altres/Other questions

 

 1. Infraestructura i eines per a la docència online

QP2020.png