Vés al contingut (premeu Retorn)

FAQS sobre la publicació i la confidencialitat dels TFE

Aquestes FAQS fan referència als Treballs de Fi d'Estudis (TFE) del Campus del Baix Llobregat (CBL).

Un cop un TFE està qualificat, es procedeix de forma automàtica al dipòsit en els termes que l’autor i tutor han determinat quant a difusió i confidencialitat. Aquestes FAQs fan referència als dubtes que poden sorgir un cop el treball ja està qualificat i ha seguit el canal habitual per a dipositar-se a UPCommons.

Podeu trobar informació d’interès sobre els treballs de fi d’estudis a: 6 passos perquè el teu TFE sigui un èxit.

 

Els estudiants autors d’un treball tenen els drets exclusius de reproducció, distribució i comunicació pública del treball. Decideixen, per tant, si autoritzen la difusió del seu treball acadèmic a través del dipòsit institucional UPCommons
Quan l’estudiant autor d’un treball realitza el dipòsit del treball mitjançant el SIA es demana l’autorització per a la seva difusió i, si s’escau, el tipus de llicència Creative Commons que hi vol aplicar.
Si teniu dubtes sobre aquesta qüestió podeu contactar amb la biblioteca mitjançant l’adreça  de correu: biblioteca.cbl@upc.edu

Més informació: Quins són els beneficis de publicar en accés obert?

Quan el tutor revisa al SIA el dipòsit del treball que ha realitzat l’autor és quan ha de marcar, si s’escau, la confidencialitat del treball en el cas que estigui subjecte a un conveni amb una empresa.

En aquests casos, només se'n mostraran les dades bibliogràfiques del mateix.
Si la confidencialitat és temporal, s’ha de determinar quin és el període d’embargament establert i un cop exhaurit el treball es dipositarà en les condicions de difusió que l’autor hagi determinat.
Si teniu dubtes sobre aquesta qüestió podeu contactar amb la biblioteca mitjançant l’adreça de correu: biblioteca.cbl@upc.edu

Més informació: Qui és titular de la propietat industrial i intel·lectual d'un treball acadèmic final (TFG/PFM)?

UPCommons ha d’incloure la versió original del treball que es va presentar al Tribunal i que és la que va ser avaluada.

De vegades, però, el centre docent permet que l’alumne faci unes modificacions menors a posteriori. En aquest cas, al dipòsit hi constaran les dues versions (la versió avaluada i la versió millorada). La biblioteca no pot dipositar cap fitxer que el centre docent no validi com a correcte (la qual cosa garanteix que aquest conté el treball defensat públicament i avaluat pel Tribunal corresponent). 

Així doncs, per a poder afegir la versió millorada és necessari, per una banda, que el tutor o centre docent doni el vist-i-plau al fitxer que es vol afegir (la versió millorada) i per una altra, que l’autor ens faci arribar la seva voluntat de dipositar en accés obert o en accés tancat les dues versions dipositades. Podeu contactar amb la biblioteca mitjançant l’adreça de correu: biblioteca.cbl@upc.edu

Més informació: podeu consultar aquest exemple 
 

Tots els treballs dipositats poden ser consultats segons el que estableix la Llei de propietat intel·lectual (LPI).

En cas que es vulguin fer altres usos més permissius, cal obtenir l’autorització expressa dels autors i/o titulars dels drets d’explotació. Existeix la possibilitat des del SIA de que l’autor concedeixi una llicència Creative Commons (CC) a la seva obra, la qual cosa permet als usuaris portar-ne a terme alguns usos concrets (no permesos a la LPI), sense haver d'obtenir el seu permís previ.
 

Quan es tracta d’un treball restringit per decisió de l’autor només es mostren les dades bibliogràfiques del treball. No obstant això, els treballs que no es puguin consultar en línia mitjançant el dipòsit institucional Treballs acadèmics es podran consultar a la biblioteca dipositària, o a l'Arxiu del centre docent (si la biblioteca no en disposa de cap exemplar al seu fons). 

Queden exclosos d'aquesta consulta pública els treballs el contingut dels quals pugui afectar la confidencialitat o propietat industrial de tercers. Si teniu dubtes sobre la consulta d’algun treball podeu contactar amb la biblioteca mitjançant l’adreça de correu: biblioteca.cbl@upc.edu

Més informació: Com es poden consultar els treballs no accessibles a UPCommons

En el cas que el treball s’hagi de restringir per motius de confidencialitat, només se'n mostren les dades bibliogràfiques del mateix. Si la confidencialitat del treball estableix que l’ocultació de fitxers s'ha de fer només de forma temporal, la part superior del registre descriptiu corresponent mostra una data de fi d'embargament. D'aquesta manera, un cop exhaurit aquest termini el document es publicarà en les condicions de difusió que l’autor hagi decidit.


Si teniu alguna pregunta sobre la possibilitat de consultar algun treball podeu contactar amb la biblioteca mitjançant l’adreça de correu:  biblioteca.cbl@upc.edu

 

Si tens dubtes, posa't en contacte amb la biblioteca del Campus del Baix Llobregat: https://bibliotecnica.upc.edu/bcbl/contacte