Vés al contingut (premeu Retorn)

Treballs de Fi de Grau (TFG) i Treballs de Fi de Màster (TFM)

 

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE ELS TFE (CURS 2020-2021)

 

 • Oferta i assignació: a través de SIA (com sempre).

 • Matrícula

  • En període ordinari de matrícula (propera convocatòria al febrer).

  • Les matrícules fora de termini es demanaran via DEMANA-OSD (Tema d'ajuda: TFG-TFM/thesis; Matricula/Enrollment-Registration) i les haurà d'autoritzar el cap d'estudis.

 • Supervisió: remota, amb les eines que indiqui el director.

 • Defensa:

  • Designació del tribunal: a SIA (com sempre).

  • Acte de la defensa: es podrà realitzar de forma remota per videoconferència. Caldrà indicar l'enllaç a la url de la videoconferència (preferiblement GMeet) a l'apartat "lloc de lectura" en introduir les dades a SIA. Especialment en el cas de TFM, la defensa dels quals ha de ser un acte públic. 

  • Avaluació: en cas de defensa remota (si no, com sempre).

   • TFG. Introducció de notes online al SIA (avaluacions parcials pre i post lectura) i validació final per part del secretari.

   • TFM. El secretari introduirà al SIA la nota final de TFM acordada pel tribunal en deliberació i, si s'escau, indicarà la proposta de matrícula d'honor per l'estudiant. En aquest cas, es desplegarà un camp de text extra en el que caldrà introduir la justificació.

 • Signatura de les actes: L’Oficina de Suport a la Docència del CBL tramitarà la signatura de les actes a través del Portafirmes un cop les qualificacions finals de TFG/TFM hagin sigut degudament introduïdes a SIA. En cas de proposta de matrícula d'honor, l'acta inclourà també la justificació de la proposta. Si el TFG/TFM està sotmès a compromís de confidencialitat, tots els membres del tribunal hauran de signar el compromís de confidencialitat a través del Portafirmes.

 • TFEs en empresa o centre de recerca: Segueix el procés acadèmic al marge del conveni només si es pot garantir fer les tasques des de casa (TFE en empresa no presencial).

 

 

Procediment

En aquesta pàgina podeu consultar les instruccions per inscriure, matricular, dipositar i avaluar el Treball de Fi de Grau/Treball de Fi de Màster dels estudiants de l'EETAC.

La biblioteca del Campus del Baix Llobregat posa a la vostra disposició un catàleg de recursos, consells i suggeriments per a realitzar el TFE que podeu consultar a l'enllaç seguent: 6 passos perquè el teu TFE sigui un èxit.

Altres enllaços d'interès