Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla estratègic de l'EETAC

El Pla Estratègic de l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) per al període 2024-2027 ha estat desenvolupat seguint una sèrie de passos que han permès convertir una diagnosi de l’entorn i situació actuals en una proposta de reptes estratègics de futur.

El pla estratègic de l'EETAC 2024-2027 consta dels 3 reptes següents:

Repte 1: Consolidar l’EETAC com a centre multidisciplinari aero-espai-telecom
Indicador del repte Valor actual Valor final  Objetiu estratègic Connexió PE de la UPC Indicador Responsable
Percentatge d’ECTS d’assignatures compartides entre diferents àmbits respecte el total d’assignatures de l’EETAC i fora de la fase inicial 16% 25% OE1. Incentivar la compartició d’experiències docents entre diferents àmbits Revisar les metodologies docents, promovent les metodologies actives i impulsar models de docència multicanal Nombre d’accions realitzades Cap d’estudis de graus
Nombre de dobles titulacions de diferents àmbits aero-espai-telecom 1 2 OE2. Potenciar la multidisciplinarietat en els estudis Fomentar la multidisciplinarietat en l'RDI Nombre d’accions realitzades Directora
Percentatge d’estudiants que demanen en primera opció algun dels graus de l’EETAC versus l’oferta 109,6% 120% OE3. Incentivar les activitats de promoció, divulgació, emprenedoria, formatives i similars Consolidar el posicionament de la UPC com a universitat referent i impulsar nous àmbits referencials Nombre d’accions realitzades Sotsdirector responsable de promoció d'estudis i nou estudiantat
Repte 2: Desenvolupar experiències d’innovació docent que, atenent els canvis en el perfil d'entrada de l'estudiantat, propiciïn bons resultats d’aprenentatge
Indicador del repte Valor actual Valor final  Objetiu estratègic Connexió PE de la UPC Indicador Responsable
Grau de satisfacció dels titulats (mitjana EETAC)

Graus: 3,8

Màsters: 4

Graus: 4,2

Màsters: 4,2

OE1. Ampliar el nivell d’experimentalitat de les titulacions Potenciar l'aprenentatge experimental i basat en reptes, en particular interdisciplinaris Pla d’increment de l’experimentalitat de les titulacions implantat Sotsdirector/a responsable de planificació
Rendiment acadèmic 

Graus:

SISTEL: 73,9% TELEM: 79,5% AEROS: 80,4%

 

Màsters:

MASTEAM: 65,4%

MAST21: 87,5%

DRONES: 89,7%

 

(Curs 2021-22 )

Graus:

SISTEL: 80%

TELEM: 80%

AEROS: 85%

 

Màsters:

MASTEAM: 95%

MAST21: 95%

DRONES: 95%

OE2. Implantar experiències innovadores per millorar els resultats d’aprenentatge

1. Incrementar la taxa de persones titulades, reduir l'abandonament i millorar la taxa d'eficiència, mantenint tots els criteris d'exigència

2. Revisar les metodologies docents, promovent les metodologies actives i impulsar models de docència multicanal

Nombre d’accions realitzades Cap d’estudis de graus i cap d'estudis de màsters
Demanda en 1a preferència vs oferta per titulació de grau

Graus: 

TELECOM: 64,5%

AEROS: 140,0% AEROTEL: 142,5% 

 

(Curs 2023-24) 

Graus: 

TELECOM: 75% AEROS: 150% AEROTEL: 150%

OE3. Incrementar la divulgació de les experiències d’innovació docent Impulsar la captació de nou estudiantat (grau, màster, doctorat i doctorat industrial) Nombre d’accions realitzades Sotsdirector responsable  de promoció d'estudis i nou estudiantat
Repte 3: Potenciar la interacció i aliances amb les institucions i empreses del territori
Indicador del repte Valor actual Valor final  Objetiu estratègic Connexió PE de la UPC Indicador Responsable
Nombre de convenis de col·laboració docent 317 400 OE1. Implicar a les institucions i les empreses en la docència de les titulacions del centre Revisar les metodologies docents, promovent les metodologies actives i impulsar models de docència multicanal Nombre d’accions realitzades Sotsdirector responsable de relacions externes i institucionals
Nombre d’empreses participants en el Fòrum Aerotelecom de l’EETAC 26 30 OE2. Implicar a les institucions i les empreses en la participació en el Fòrum Aerotelecom de l’EETAC Augmentar l'activitat de transferència i emprenedoria aprofitant l'estructura territorial de la Universitat i potenciant el contacte amb el teixit econòmic Nombre d’accions realitzades Sotsdirector responsable de relacions externes i institucionals
OE3.Incrementar la visibilitat de les activitats de l’Escola  a les empreses del territori Potenciar els campus com a instrument que promogui les relacions socioeconòmiques i culturals amb l'entorn territorial Nombre d’accions realitzades Sotsdirector responsable  de promoció d'estudis i nou estudiantat