Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés dobles titulacions EETAC amb accés per preinscripció universitària

 

Accés

L'accés es tramita per Preinscripció Universitària.


Calendari

Les dates claus d'aquest procés es poden consultar al Calendari d'accés i matrícula d'estudiants de nou accésCalendaris de matrícula i avaluació.


Matrícula

 • Consulta la informació sobre la 1a matrícula per a l'estudiantat Nou de la Doble Titulació al següent enllaç.
 • Consulta la informacó sobre les següents matrícules per a l'estudiantat No Nou de la Doble titulació al següent enllaç.


Procediment

Quan s'accedeix per Preinscripció Universitària s'obre un expedient de gestió on l'estudiant/a realitza totes les matrícules de les assignatures a cursar de les dues titulacions, així com el Treball de Fi de Grau (TFG), que es formalitzarà en dues matrícules (un TFG per cada titulació) encara que es faci un únic projecte interdisciplinar.


Aspectes significatius sobre la gestió dels expedients de les Dobles Titulacions

 • Amb caràcter general, s'han d'aprovar almenys 12 crèdits ECTS en el primer any acadèmic (el còmput de temps es fa independentment de les matrícules formalitzades).
 • S'han de superar els 72 crèdits ECTS de la fase Inicial dels estudis en un termini màxim de 2 anys acadèmics (el còmput de temps es fa amb independència de les matrícules formalitzades).
 • Si les pràctiques curriculars obligatòries dels Graus de Telecomunicacions tenen correspondència amb el Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, es pot sol·licitar els reconeixement dels crèdits de les Pràctiques Externes a la segona titulació.
 • Cal aconseguir la competència genèrica en 3a llengua per poder obtenir un títol de grau. Atès que la competència genèrica en tercera llengua va associada a l'estudiant/a i no a la titulació, només caldrà acreditar-la un cop.
 • Els programes de mobilitat poden donar dret al reconeixement d'assignatures a les dues titulacions, d’acord amb allò establert al precompromís de mobilitat.
 • Tots els dubtes i consultes sobre la gestió de les beques es poden adreçar a la següent adreça de correu electrònic sga.beques@upc.edu.
 • En el moment de matricular el treball de fi de grau, cal matrícular aquesta assignatura a cada titulació, encara que es faci un únic projecte interdisciplinar que serveixi per a les dues titulacions.
 • Quan es finalitzen els estudis de doble titulació cal tramitar dos títols i, per tant, cal abonar les taxes associades al tràmit de cada sol·licitud de títol.
 • Si es reconeixen/convaliden crèdits per altres estudis universitaris cal tenir en compte que cal cursar un mínim de 60 ECTS a cada titulació, requisit indispensable per obtenir el títol.