Vés al contingut (premeu Retorn)

Adaptació del Grau en Enginyeria d'Aeronavegació i d'Aeroports al Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials

El curs 2015/2016 va començar l’extinció del grau d'Enginyeria d’Aeronavegació i del grau en Enginyeria d’Aeroports i es va començar a impartir el Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (menció en Aeronavegació i en Aeroports) que els substitueix.
 

El procés d'extinció es fa d'acord al que estableix l'Acord núm. 211/2014 del Consell de Govern que defineix el marc d’extinció de titulacions de grau i màster universitari.


Si estàs cursant un dels dos graus que s’extingeixen caldrà que valoris la conveniència d’adaptar-te al nou grau. Per fer-ho és molt important que llegeixis la informació següent.


Programació de la posada en marxa de la docència del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials

El grau en Enginyeria de Sistemes Aeropespacials s’implanta quadrimestre a quadrimestre. Les assignatures de l'1A es van impartir per primer cop el quadrimestre de tardor 2015/2016 i cada quadrimestre s'ha anat posant en marxa un nou quadrimestre del pla d'estudis. A l’acabar el curs 2018/2019 el nou pla d’estudis estarà totalment implantat.

 

Extinció de la docència dels plans d’estudis que s'extingeixen

L’extinció de la docència dels graus en Enginyeria d'Aeronavegació i Enginyeria d'Aeroports es fa quadrimestre a quadrimestre. El quadrimestre de tardor del curs 2018/2019 va ser l’última vegada que es va fer docència de les últimes assignatures d'aquests plans d’estudis. El curs 2016-2017 es van iniciar els exàmens per extinció de docència dels quadrimestres 1A i 1B.


Calendari d’exàmens per extinció de docència:

Un cop extingit cada curs, s’efectuen quatre convocatòries d’exàmens en els dos cursos acadèmics següents. Per tant un estudiant que té assignatures pendents de superar d’un quadrimestre ja extingit pot optar per intentar superar l’assignatura mitjançant un examen sense assistir a classe. Els exàmens per extinció de docència es publiquen conjuntament amb els horaris del quadrimestre i coincideixen amb la setmana d’exàmens finals.

En aquest enllaç tens un resum de la posada en marxa del grau d'Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i la planificació de l'extinció dels graus d'Enginyeria d'Aeronavegació i d'Aeroports.

 

 

IMPORTANT: La data límit de lectura dels TFG del grau d'Enginyeria d'Aeronavegació i d'Aeroports és el 15/07/2021

 


Taules d’adaptació:

A continuació pots consultar les taules d'adaptació entre els graus que s'estingeixen i grau d'Enginyeria de Sistemes Aeroespacials:


Condicions Acadèmiques de l'adaptació:

Detall del procés d’adaptació segons la qualificació de les assignatures a l'expedient d'origen i d'acord amb les equivalències establertes a la taula d'adaptació corresponent:

  • Assignatures superades (nota entre 5 i 10): s’equiparen a l'expedient de destí.
  • Assignatures compensables (nota entre 4 i 4,9): s’equiparen a l'expedient de destí directament si s’aplica una regla d’equivalència 1x1 mantenint la mateixa nota o s’aplica la mitjana ponderada si s’aplica una regla d’equivalència 2x1. Exemple regla 2x1 on les notes d’origen són 4,8 CO i 6,1 Aprovat, la nota de l’assignatura equiparada a l’expedient de destí és 5,4 Aprovat.
  • Assignatures suspeses (nota inferior a 4): NO s’equiparen a l'expedient de destí ni es fan servir en regles d’equivalència 2x1. Exemple regla 2x1 on les notes d’origen són 2 Suspesa i 8 Notable, no s’equipara cap assignatura a l’expedient de destí però l’assignatura superada en origen amb 8 Notable es traspassa com a assignatura Optativa a l’expedient de destí.

Normativa de permanència:

  • 1er any: els crèdits adaptats es tenen en compte per la permanència de 1er any acadèmic.
  • Fase Inicial: Si t'adaptes i a l’expedient de destí, després del procés d’adaptació, no superes la Fase Inicial, tornes a estar subjecte a la Normativa de Permanència pel que fa a la Fase Inicial (cal que la superis en 4 quadrimestres a Temps Complet o 8 quadrimestres a Temps Parcial).


Condicions Econòmiques de l'adaptació:

L'adaptació és un tràmit que no té taxa econòmica associada i les assignatures adaptades a l'expedient de destí es traspassen sense cost econòmic associat.

Si les assignatures adaptades amb una nota entre 4 i 4,9 no es superen per avaluació curricular als estudis de destí i cal tornar-les a matricular, es matricularan en 1a convocatòria sense recàrrec econòmic.

 

Sol·licitud:

Per sol·licitar l'adaptació, cal que et connectis a le-Secretaria i que tramitis telemàticament la teva sol·licitud des de:
Instàncies → Sol·licitud → SOL·LICITUD D’ADAPTACIÓ A GRAU.

El seguiment de la sol·licitud també es fa a través de la e-secretaria a l’apartat:
Instàncies → Les meves instàncies [Pestanya “Expedient”]

Quan la sol·licitud es resol apareix en “Estat” “Resolta”. Clicant sobre la sol·licitud apareixerà el detall:

Resolució: Concedida o Denegada
Descripció resolució: Les instruccions per la matrícula al nou grau o el motiu de la denegació.

 

Termini:

Només podràs sol·licitar l’adaptació durant el període habilitat per fer-ho. Consulta l'apartat Calendari de MATRÍCULA per a l'estudiantat de grau l'enllaç de Calendaris de matrícula i avaluació per saber els terminis.

 


Si després de llegir aquesta informació tens dubtes i necessites orientació per decidir si t’adaptes o no al grau d'Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, pots enviar un correu electrònic a: