Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia per planificar la matrícula

EINES PER PLANIFICAR LA MATRÍCULA

El dia de la matrícula, a l'aplicació t'apareixerà una llista d'assignatures que, si compleixes la normativa, podràs matricular. Aquesta llista és el teu potencial de matrícula. No obstant, que una assignatura figuri al teu potencial de matrícula no és garantia que la puguis matricular. Per això és important que llegeixis la informació que hi ha a continuació i que planifiquis la teva matrícula amb antelació, assegurant-te que compleixes les condicions necessàries per a poder matricular les assignatures que vols i que, en cas d'incomplir alguna de les condicions, consultis els tràmits associats.

 

Eines per planificar la matrícula

Calendari de matrícula

Consulta les dates i els terminis importants relacionats amb la teva matrícula.

Pla d’estudis

Comprova l’organització per cursos de la titulació.

Horaris

Consulta les assignatures que s'ajusten a la teva disposició horària.

Potencial de matrícula

(Només visible en el termini establert al Calendari de matrícula)

El potencial de matrícula és el llistat d’assignatures no superades del pla d'estudis amb docència programada, sempre que aquestes no estiguin afectades per un prerequisit. 


IMPORTANT: Tot i que apareguin en el teu potencial de matrícula, a l’hora de matricular-se de noves assignatures d'un quadrimestre qualsevol és necessari, com a norma general, que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses amb nota inferior a 4, no presentades o no matriculades de quadrimestres anteriors.

Requisits i corequisits

Comprova si les assignatures que vols matricular necessiten tenir assignatures anteriors aprovades o si és necessari que les matriculis conjuntament amb altres assignatures.

Normativa d'avaluació curricular

(Si d'acord amb la normativa tens dret a aprovar algun dels blocs curriculars, no cal que facis cap tràmit, la Comissió actuarà d'ofici i aprovarà els blocs curriculars que compleixen els criteris establerts a la normativa).

Si tens dubtes sobre el funcionament de l'avaluació curricular a l'EETAC pots consultar l'explicació que tens disponible en aquest enllaç.

 

Si després de llegir aquesta informació encara tens dubtes, pots crear un tiquet a demana.upc.edu/osdcbl/login.php amb les teves consultes.

Normativa acadèmica general

Consulta la normativa acadèmica general de Grau i Màster per conèixer tots els aspectes que regula la normativa UPC general.

 

 

REQUISITS ENTRE ASSIGNATURES 

Abans de formalitzar la matrícula cal que consultis si alguna de les assignatures que vols matricular està afectada per algun requisit, ja sigui un corequisit o un prerequisit. A la Fase Inicial no hi ha requisits.

 

Definició dels requisits:

  • Quan A és un prerequisit de B: Per matricular-se de B cal haver cursat A i tenir una nota igual o superior a 4. En cas contrari, B no apareixerà al potencial de matrícula.
  • Quan A és un corequisit de B: Per matricular-se de B cal haver cursat o estar matriculat de A.

 

Quadre i llistat d'assignatures per cada titulació:

 

 

RECOMANACIONS a Fase Inicial (NO són requisits):

A la fase inicial NO hi ha requisits entre assignatures que limitin o condicionin la matrícula. El que es recomana és, en dedicació completa, cursar totes les assignatures d'un quadrimestre. No obstant, pels que us matriculeu en règim de dedicació parcial o no voleu o no podeu matricular totes les assignatures del mateix quadrimestre del pla d'estudis de la titulació, és recomanable que consulteu les guies docents de les assignatures (accessibles des de les imatges dels quadres que teniu més avall i també des dels plans d'estudi que teniu en aquest enllaç) per planificar adequadament la matrícula. Els quadres següents us resumeixen la informació que hi ha a l'apartat de capacitats prèvies de les guies docents on s'indiquen les assignatures que és recomanable haver aprovat o estar cursant simultàniament amb l'assignatura consultada.

 

 

 

TRÀMITS QUE CAL FER SI TENS ALGUNA LIMITACIÓ EN LA MATRÍCULA 

Ara que ja coneixes les eines que tens al teu abast per planificar la matrícula, cal que consultis el quadre A si encara no has superat la Fase Inicial dels estudis (quadrimestre 1A + quadrimestre 1B) o que consultis el quadre B si ja has superat la Fase Inicial dels estudis i que t'asseguris que el dia de la matrícula podràs matricular les assignatures que tu vols. Si preveus que alguna normativa t'ho impedirà, fes el tràmit que se t'indica en cada cas.

 

Quadre A. Què pot limitar la teva matrícula si encara no has superat la Fase Inicial (quadrimestres 1A + 1B)


Què pot limitar la teva matrícula Què has de demanar, via e-secretaria, per saltar-te aquesta limitació a la teva matrícula

Assignatures suspeses amb una nota igual o més gran que 4 

Si una assignatura està suspesa amb una nota igual o més gran que 4, pots escollir entre tornar a matricular-la o bé no fer-ho i mantenir-ne la nota, a l’espera del resultat de l’avaluació curricular. Si tries l’opció de tornar-la a matricular, la nota numèrica que es guardarà serà sempre la nota més alta obtinguda.

Si vols no matricular assignatures suspeses amb nota igual o més gran que 4 no has de fer cap tràmit.

 

Però recorda que, tot i que pots escollir no tornar-les a matricular, es tenen en compte en el còmput màxim de 4 assignatures que es poden matricular si vols afegir assignatures de fora de la Fase Inicial (consulta l'apartat "Matricular assignatues de fora de la Fase Inicial")

Per matricular noves assignatures

Per matricular noves assignatures d'un quadrimestre qualsevol és necessari, com a norma general, que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses amb una nota inferior a 4, no presentades o no matriculades de quadrimestres anteriors. 

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar: 


Poder no matricular assignatures

Cal que indiquis l’assignatura suspesa, amb una nota inferior a 4, o no matriculada d'un nivell inferior que no vols matricular.

Matricular assignatures de fora de la Fase Inicial

Si et queden per superar 3 assignatures o menys de la Fase Inicial dels estudis (quadrimestres 1A i 1B) i no estàs en un quadrimestre addicional podràs completar la teva matrícula amb assignatures del 2A fins un màxim de 30 crèdits en total o 18 si estàs a temps parcial.

Les assignatures suspeses amb una qualificació igual o superior a 4 que ofereixen docència, tot i que pots escollir no tornar-les a matricular, es tenen en compte en el còmput màxim d’assignatures que es poden matricular.

No serà possible demanar que les assignatures suspeses amb nota igual o superior a 4, que no vulguis matricular, no comptin en el còmput màxim d’assignatures que es poden matricular.

 

Mínim i Màxim de crèdits

El límit màxim per quadrimestre si estàs matriculat a temps complet és:

36 crèdits per Sistemes i Telemàtica

37,5 crèdits per Sistemes Aeroespacials

42 crèdits per a la doble titulació aerotelecom.

 

El límit màxim si estàs matriculat a temps parcial és 18 crèdits per quadrimestre, en cap cas es pot ampliar aquest límit.

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar: 


Ampliar número de crèdits

Has de posar el total de crèdits que vols matricular sumant-los tots.

Prerequisits i corequisits entre assignatures

Hi ha assignatures que s'han de cursar abans o conjuntament amb una altra per garantir el correcte seguiment del seu contingut.

 

Els prerequisits i correquisits entre assignatures de la Fase Inicial es converteixen en recomanacions, per tant no has de fer cap sol·licitud si vols incomplir alguna d'aquestes recomanacions.

 

Quadre B. Què pot limitar la teva matrícula si ja has superat la Fase Inicial (quadrimestre 1A + 1B)


Què pot limitar la teva matrícula

Què has de demanar, via e-secretaria, per saltar-te aquesta limitació a la teva matrícula

Per matricular noves assignatures

Per matricular noves assignatures d'un quadrimestre qualsevol és necessari, com a norma general, que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses amb una nota inferior a 4, no presentades o no matriculades de quadrimestres anteriors. 

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Poder no matricular assignatures
Indicar l’assignatura suspesa, amb una nota inferior a 4, o no matriculada d'un nivell inferior que no vols matricular.

Mínim i Màxim de crèdits

El límit màxim per quadrimestre si estàs matriculat a temps complet és:

36 crèdits per Sistemes i Telemàtica

37,5 crèdits per Sistemes Aeroespacials

42 crèdits per a la doble titulació aerotelecom.

 

El límit màxim si estàs matriculat a temps parcial és 18 crèdits per quadrimestre, en cap cas es pot ampliar aquest límit.

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Ampliar número de crèdits

Posar el total de crèdits que vols matricular sumant-los tots.

Paràmetre de rendiment

Si el paràmetre de rendiment és inferior a 0.5 durant 2 quadrimestres seguits, la matrícula es limita a 24 crèdits

Aquesta petició només s'acceptarà dintre del termini de variacions de matrícula i sempre que compti amb l'autorització per escrit del tutor/tutora:


Poder matricular assignatures

Posar les assignatures de més que vols matricular.

Quan es poden matricular optatives

Quan estiguis en condicions de matricular assignatures del quadrimestre 3B (graus de Telecomunicació i itinerari de doble grau de telecomunicació) o quan hagis superat un mínim de 105 ECTS (grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials) t'apareixeran les assignatures optatives al teu potencial de matrícula.

 

Per poder matricular una optativa que surti al teu potencial de matrícula, la teva matrícula ha d'incloure alguna assignatura obligatòria del mateix curs que l'optativa (si és que te'n queda alguna per matricular o la tens suspesa amb nota inferior a 4) a més de totes les obligatòries de cursos anteriors no matriculades o suspeses amb una nota inferior a 4.

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Poder matricular assignatures

Per assignatures que no apareixen al potencial de matrícula. Cal indicar l’assignatura que vols matricular

Quan es poden matricular les optatives de menció

Consulta les FAQs que tens a l'enllaç:

Mencions del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials

No serà possible demanar no complir aquest requisit.

Quan es pot escollir la especialitat en la Doble Titulació Sistemes Aeroespacials/Telecomunicacions

S’ha d'haver superat 149,5 crèdits obligatoris per poder escollir la especialitat de Sistemes de Telecomunicació o Telemàtica

No serà possible demanar no complir aquest requisit.

Prerequisits i corequisits entre assignatures

Hi ha assignatures que s'han de cursar abans o conjuntament amb altres assignatures per garantir el correcte seguiment del seu contingut.

 

No es tenen en consideració els prerequisits entre assignatures en les quals has obtingut una valoració del rendiment igual o superior a 4.

No serà possible demanar no complir aquest requisit.

 

Per saber quan es poden matrícular les Optatives de Menció del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i de la doble titulació Aero-Telecom, així com altres preguntes freqüents sobre les optatives de menció, consulta aquest enllaç